Title: Typy konfliktů a jejich příčiny ve firmě
Other Titles: Types of conflicts and their causes in the organization
Authors: Pášová, Lucie
Advisor: Dvořáková, Jana
Referee: Vacíková, Jana
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8471
Keywords: konflikt;firma;dotazníkové šetření;řešení
Keywords in different language: conflict;company;questionnaire;solution
Abstract: Tématem bakalářské práce jsou ?Typy konfliktů a jejich příčiny ve firmě?. Je to téma v dnešní době velice aktuální, a to nejen ve firmě, ale i v osobním životě. S konflikty se setkává každý člověk, proto je dobré, když je umí řešit nebo se snaží naučit je řešit. Pro vypracování práce jsem zvolila společnost Severočeské doly a.s., která vznikla 1.ledna 1994. Je to největší hnědouhelná těžební společnost v České republice. Cílem práce bylo analyzovat výskyt konfliktů ve společnosti a následně navrhnout vhodná řešení, která by pomohla snížit výskyt konfliktů. Pro tuto analýza jsem zvolila dotazníkové šetření. Zaměřila jsem se jen na určitou skupinu zaměstnanců, v tomto případě na nejnižší stupeň THP. Jako možné návrhy řešení pro snížení výskytu konfliktů ve společnosti jsem zvolila zlepšení komunikace, školení zaměstnanců a team building.
Abstract in different language: The bachelor thesis is focused on ? Types of conflicts and their causes in the organization ?. We can consider this topic as a current theme nowadays, not only in a company but in personal life as well. Disputes are part of our everyday life and we should learn how to deal with them. In my thesis I have chosen company Severočeské doly a.s. to demonstrate and analyse conflicts which incurred in the corporation. This company was set up on January 1, 1994 and it is the biggest brown coal mining company in the Czech Republic. The aim of this thesis was analysing occurrence of conflicts in corporation and afterwards I suggested appropriate solutions which could decrease an out breaking of disputes. I used questionnaire to evolve analyse. I have focused on specific group of employees, in this case it means I concentrated on the lowest level of technical and economic worker. I came up with several solutions to reduce conflicts. These solutions include improving communication within employees, training of them and team building.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pasova_BP.pdfPlný text práce962,64 kBAdobe PDFView/Open
BP_pasova_VP.PDFPosudek vedoucího práce416,82 kBAdobe PDFView/Open
BP_pasova_OP.PDFPosudek oponenta práce1,43 MBAdobe PDFView/Open
BP_pasova.PDFPrůběh obhajoby práce162,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8471

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.