Název: Ekonomické posouzení přínosů motivačního programu v podniku
Další názvy: Economic Assessment of the Benefits of Incentive Program in a Company
Autoři: Luhan, Jonáš
Vedoucí práce/školitel: Dvořáková, Věra
Oponent: Jermář, Milan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8479
Klíčová slova: motiv;motivace;podnik
Klíčová slova v dalším jazyce: motive;motivation;company
Abstrakt: Bakalářská práce na téma ?Ekonomické posouzení přínosů motivačního programu v podniku? se v teoretické části především zabývá motivačními teoriemi a vysvětluje základní pojmy spojené s motivací. V praktické části se práce zabývá konkrétní firmou, jsou zde uvedené základní informace a charakteristika společnosti, dále práce popisuje její ekonomickou situaci a zkoumá motivační program společnosti. Následně je provedena SWOT analýza tohoto programu, analýza za použití dotazníkového šetření a zhodnocení efektivnosti motivačního programu. Dále se práce zabývá možnými návrhy na zlepšení programu a přímo navrhuje konkrétní motivační program ke zlepšení situace ve firmě.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis called ?Economic assessment of the benefits of incentive program in a company? deals with motivational theories primarily and explains such elementary terms of motivation in the first theoretical part. In the practical part deals with the concrete company, describes basic information about the company and her characteristic. The work analyses the economic situation and the incentive program in the company. Afterwards the work assesses the analysis S.W.O.T. of the incentive program, the questionnaire survey and efficacy of the incentive program. Finally the work deals with opportunities for improving motivation of employees and suggests the new incentive program for better profit of the company.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarka.pdfPlný text práce1,6 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
VP_Luhan_BP.PDFPosudek vedoucího práce468,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OP_Luhan_BP.PDFPosudek oponenta práce458,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Luhan_BP.PDFPrůběh obhajoby práce218,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8479

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.