Název: Řízení toku materiálu v konkrétní firmě
Další názvy: Material Flow Management in a particular company
Autoři: Kopalová, Šárka
Vedoucí práce/školitel: Plevný, Miroslav
Oponent: Lukáš, Ladislav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8487
Klíčová slova: logistika;zásoby;skladovací plocha
Klíčová slova v dalším jazyce: logistics;stocks;storage area
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce je určení velikosti skladové plochy konkrétního materiálového toku ve společnosti Gestamp Louny s. r. o., která vyrábí automobilové díly. V teoretické části této práce jsou nejprve formulovány základní definice související s tímto tématem a poté jsou popsány vybrané způsoby řízení materiálového toku. V úvodu praktické části této práce je představena společnost Gestamp Louny s. r. o., dále pak následuje popis řešené problematiky a navržení možného způsobu řízení materiálového toku konkrétní zakázky (projektu, který se nachází ve fázi přípravy na realizaci).
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this bachelor thesis is to determine size of the storage area of a particular material flow at Gestamp Louny s. r. o., which manufactures automotive parts. The theoretical part of the thesis formulates basic definitions related to this topic and then describes selected methods of material flow control. At the beginning of the practical part of this thesis is presentation of the company Gestamp Louny s. r. o., followed by description of issues and proposing possible ways to control the material flow of a particular contract (project is in the phase of preparation for implementation).
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Rizeni toku materialu v konkretni firme.pdfPlný text práce2,07 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kopalova v.pdfPosudek vedoucího práce1,17 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kopalova oPosudek oponenta práce410,67 kBUnknownZobrazit/otevřít
Kopalova ob.pdfPrůběh obhajoby práce302,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8487

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.