Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPavlák, Miroslav
dc.contributor.authorKotíková, Klára
dc.contributor.refereeDvořáková, Věra
dc.date.accepted2013-06-10
dc.date.accessioned2014-02-06T12:40:44Z
dc.date.available2012-10-31cs
dc.date.available2014-02-06T12:40:44Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-05-03
dc.identifier54120
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/8488
dc.description.abstractTato bakalářská práce je zaměřena na pracovní motivaci zaměstnanců společnosti Tesco Stores ČR, pozornost je věnována především hypermarketu Tesco Ostrov. Hlavním cílem této práce je analyzovat současný proces motivace zaměstnanců a navrhnout zlepšující opatření k posílení této motivace. První část je zaměřena na vymezení základních pojmů, které s tématem úzce souvisejí. V další části je zmíněna základní charakteristika společnosti Tesco a hypermarketu v Ostrově, kterému je později věnována veškerá pozornost. Poté je provedena analýza řízení lidských zdrojů a současného procesu motivování zaměstnanců. Tento současný stav je doplněn o výsledky dotazníkového šetření, které zde proběhlo. Z těchto informací je vypracována SWOT analýza motivace, jejíž slabé stránky slouží jako podklady pro navržení možných opatření, která mají za úkol vylepšit motivaci v hypermarketu Tesco Ostrov. Pro většinu slabých stránek byla vytvořena opatření, která byla následně také zhodnocena. Velká část navrhovaných opatření byla vytvářena vzhledem k finanční situaci provozovny a jsou tak považována za reálná.cs
dc.format66 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectmotivacecs
dc.subjectstimulacecs
dc.subjectřízení lidských zdrojůcs
dc.subjectmotivační programcs
dc.subjectspokojenost zaměstnancůcs
dc.subjectSWOT analýzacs
dc.titleEkonomické posouzení přínosů motivačního programu v podnikucs
dc.title.alternativeEconomic assessment of benefits of motivation program in a companyen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.description.departmentKatedra podnikové ekonomiky a managementucs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis focuses on working motivation of Tesco Stores ČR employees. Attention is focused to the hypermarket in Ostrov. Main goal of this thesis is to analyze current employee motivation process and to suggest improvements for increase motivation. In first part, all keywords for such topic are highlighted for better understanding. Next part focuses on Tesco and main attention goes to Tesco Ostrov hypermarket. Then, analysis of human resource management and current motivation process are compiled. Also, public survey is made and attached to this analysis. SWOT analysis is made from all these informations. Its weaknesses serve as materials for improvement suggestions which could lead to increasing motivation in hypermarket Ostrov. For most of the weaknesses was created measures that were subsequently evaluated. Most of suggestions were created based on hypermarket budget, so most of these are realistic.en
dc.subject.translatedmotivationen
dc.subject.translatedstimulationen
dc.subject.translatedhuman resources managementen
dc.subject.translatedmotivational programmeen
dc.subject.translatedemployee satisfactionen
dc.subject.translatedSWOT analysisen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Kotikova_Klara_2013.pdfPlný text práce739,66 kBAdobe PDFView/Open
Kotikova v.pdfPosudek vedoucího práce563,84 kBAdobe PDFView/Open
Kotikova o.pdfPosudek oponenta práce547,27 kBAdobe PDFView/Open
Kotikova ob.pdfPrůběh obhajoby práce342,82 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8488

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.