Title: Nákup jako součást výrobního procesu a vlivy na ekonomiku podniku
Other Titles: Purchasing as a part of production process and its effect on company economy
Authors: Poláková, Radka
Advisor: Hofman, Jiří
Referee: Januška, Martin
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8496
Keywords: nákup;řízení zásob;skladování;materiál;ekonomika podniku
Keywords in different language: purchasing;resources management;storage;material;company economy
Abstract: Nákup je pro společnost velice důležitý a ve výrobním procesu zastává jednu z předních pozic. Pokud společnost dokáže vybrat z mnohých ty správné dodavatele a odběratele má ?vyhráno?. Je důležité najít spolehlivé partnery, kteří společnosti dodají suroviny v požadované kvalitě, ve správný čas a za rozumnou cenu. Bakalářská práce obsahuje základní formulování problému, analýzu současné situace společnosti a jejích dodavatelsko-odběratelských vztahů. Na závěr jsem navrhla opatření, která by společnosti mohla pomoci k případnému zlepšení její situace v budoucnu.
Abstract in different language: The purchase is very important for a company and it takes a leading position in the process. If a company can choose the right suppliers and subscribers, it has "won". It is important to find reliable partners which can supply raw materials in required quality, at the right time and in reasonable price. The bachelor thesis contains the basic formulation of the problem, analysis of current company situation and its supplier-customer relationships. In conclusion, I proposed measures that could help the company to improve its future situation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Radka Polakova.pdfPlný text práce2,3 MBAdobe PDFView/Open
Polakova v.pdfPosudek vedoucího práce534,59 kBAdobe PDFView/Open
Polakova o.pdfPosudek oponenta práce559,37 kBAdobe PDFView/Open
Polakova ob.pdfPrůběh obhajoby práce152,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8496

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.