Název: Nákup jako součást výrobního procesu a vlivy na ekonomiku podniku
Další názvy: Purchasing as a part of production process and its effect on company economy
Autoři: Poláková, Radka
Vedoucí práce/školitel: Hofman, Jiří
Oponent: Januška, Martin
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8496
Klíčová slova: nákup;řízení zásob;skladování;materiál;ekonomika podniku
Klíčová slova v dalším jazyce: purchasing;resources management;storage;material;company economy
Abstrakt: Nákup je pro společnost velice důležitý a ve výrobním procesu zastává jednu z předních pozic. Pokud společnost dokáže vybrat z mnohých ty správné dodavatele a odběratele má ?vyhráno?. Je důležité najít spolehlivé partnery, kteří společnosti dodají suroviny v požadované kvalitě, ve správný čas a za rozumnou cenu. Bakalářská práce obsahuje základní formulování problému, analýzu současné situace společnosti a jejích dodavatelsko-odběratelských vztahů. Na závěr jsem navrhla opatření, která by společnosti mohla pomoci k případnému zlepšení její situace v budoucnu.
Abstrakt v dalším jazyce: The purchase is very important for a company and it takes a leading position in the process. If a company can choose the right suppliers and subscribers, it has "won". It is important to find reliable partners which can supply raw materials in required quality, at the right time and in reasonable price. The bachelor thesis contains the basic formulation of the problem, analysis of current company situation and its supplier-customer relationships. In conclusion, I proposed measures that could help the company to improve its future situation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Radka Polakova.pdfPlný text práce2,3 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Polakova v.pdfPosudek vedoucího práce534,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Polakova o.pdfPosudek oponenta práce559,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Polakova ob.pdfPrůběh obhajoby práce152,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8496

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.