Title: Složitější dopravní problém
Other Titles: Complicated transportation theory
Authors: Matrka, Ondřej
Advisor: Gladavská, Lenka
Referee: Plevný, Miroslav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8501
Keywords: operační výzkum;rozhodovací proces;dopravní problém;rozvozní úloha;hledání nejbližšího souseda;optimalizace
Keywords in different language: operational research;decision making process;transportation theory;vehicle routing problem;nearest neighbor search;optimalization
Abstract: Tématem této bakalářské práce je složitější dopravní problém. Tato práce je rozdělena na čtyři hlavní části. První část představuje úvod do operačního výzkumu. Čtenář se seznámí s řešením rozhodovacího procesu. Druhá část charakterizuje dopravní problém a rozvozní úlohy a ukáže jejich modelování. Třetí část popisuje základní metody řešení dopravních problémů. Poslední část je zaměřena na optimalizaci dopravního problému firmy a návrhu nových tras vozidel.
Abstract in different language: The main topic of this bachelor thesis is the complicated transportation theory. This work is divided into four parts. The first part is an introduction to operational research. The reader is introduced to decision-making process. The second part characterizes the transportation theory and vehicle routing problem and shows their modeling. The third part describes the basic methods for solving transportation theory. The last section is focused on the optimalization transportation theory of company and designs new routes of vehicles.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska prace.pdfPlný text práce1,21 MBAdobe PDFView/Open
Matrka v.pdfPosudek vedoucího práce784,5 kBAdobe PDFView/Open
Matrka o.pdfPosudek oponenta práce585,75 kBAdobe PDFView/Open
Matrka ob.pdfPrůběh obhajoby práce430,12 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8501

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.