Název: Složitější dopravní problém
Další názvy: Complicated transportation theory
Autoři: Matrka, Ondřej
Vedoucí práce/školitel: Gladavská, Lenka
Oponent: Plevný, Miroslav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8501
Klíčová slova: operační výzkum;rozhodovací proces;dopravní problém;rozvozní úloha;hledání nejbližšího souseda;optimalizace
Klíčová slova v dalším jazyce: operational research;decision making process;transportation theory;vehicle routing problem;nearest neighbor search;optimalization
Abstrakt: Tématem této bakalářské práce je složitější dopravní problém. Tato práce je rozdělena na čtyři hlavní části. První část představuje úvod do operačního výzkumu. Čtenář se seznámí s řešením rozhodovacího procesu. Druhá část charakterizuje dopravní problém a rozvozní úlohy a ukáže jejich modelování. Třetí část popisuje základní metody řešení dopravních problémů. Poslední část je zaměřena na optimalizaci dopravního problému firmy a návrhu nových tras vozidel.
Abstrakt v dalším jazyce: The main topic of this bachelor thesis is the complicated transportation theory. This work is divided into four parts. The first part is an introduction to operational research. The reader is introduced to decision-making process. The second part characterizes the transportation theory and vehicle routing problem and shows their modeling. The third part describes the basic methods for solving transportation theory. The last section is focused on the optimalization transportation theory of company and designs new routes of vehicles.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KPM) / Bachelor´s works (DBM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarska prace.pdfPlný text práce1,21 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Matrka v.pdfPosudek vedoucího práce784,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Matrka o.pdfPosudek oponenta práce585,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Matrka ob.pdfPrůběh obhajoby práce430,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8501

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.