Název: Podniky a podnikání v rámci regionálního rozvoje Ašska
Další názvy: The conduct of business within the regional development of Aš and its outskirts
Autoři: Rieger, Rostislav
Vedoucí práce/školitel: Mičudová, Kateřina
Oponent: Gladavská, Lenka
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8505
Klíčová slova: vývoj;podnik;podnikání;výzkum;zhodnocení;návrh;řešení
Klíčová slova v dalším jazyce: development;firm;business;research;evaluation;suggestion;solution
Abstrakt: Hlavním tématem bakalářské práce je vývoj podniků a podnikání v rámci regionálního rozvoje Ašska se zaměřením na identifikaci a analýzu klíčových aspektů ovlivňujících situaci ašské oblasti. Ve své první kapitole nabízí práce úvodní seznámení s problematikou prostřednictvím základních informací o Ašsku, následující části jsou pak zaměřené na vývoj podnikání od úplných počátků až po současnost, na níž se blíže zaměřuje část třetí prostřednictvím zapojení místních zástupců podnikatelských subjektů. Následující kapitola pak vyhodnocuje získané údaje rozšířené o názory vedení města a místních obyvatel a sestavuje seznam silných a slabých stránek místní oblasti. Závěrečná část pak nabízí celkové shrnutí situace a formulaci návrhů pro možný budoucí vývoj.
Abstrakt v dalším jazyce: The main topic of this Bachelor thesis is the conduct of business within the regional development of Aš and its outskirts with the objective of identification and analysis of all aspects of the question. Basic information about the region of Aš is included in the first chapter as a lead-in, the following part is concentrated on the historical development of local business and is later followed by its current state in the third part associated with the local firms and entrepreneurs. The following chapter is focused on the evaluation the data given by both them and also local government including local inhabitants. The strengths and weaknesses of the region are then listed according to the results. The final chapter offers the final summary and suggestions for a future solution.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KPM) / Bachelor´s works (DBM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Rostislav-Rieger-2013.pdfPlný text práce980,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rieger v.pdfPosudek vedoucího práce89,23 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rieger o.pdfPosudek oponenta práce586,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rieger ob.pdfPrůběh obhajoby práce455,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8505

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.