Název: Zhodnocení ekonomické situace podniku
Další názvy: The evaluation of the economic situation of the organization
Autoři: Šebková, Markéta
Vedoucí práce/školitel: Jiřincová, Milena
Oponent: Pavlák, Miroslav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8509
Klíčová slova: finanční analýza;poměrové ukazatele;horizontální a vertikální analýza
Klíčová slova v dalším jazyce: financial analysis;financial ratios;horizontal and vertical analysis
Abstrakt: Hlavním předmětem této bakalářské práce je zhodnotit ekonomickou situaci společnosti PARKETCENTRUM s.r.o. na základě provedené finanční analýzy a navrhnout opatření pro zlepšení ekonomické situace. První část je věnována teoretickému úvodu finanční analýzy, kde jsou popsány především její zdroje a základní metody. Praktická část je nejprve zaměřena na charakteristiku společnosti, kde jsou uvedeny základní informace, systém organizace práce a její vize a plány, ale také je představeno okolí podniku. Praktická část je dále věnována samotnému provedení finanční analýzy v letech 2008 - 2012, opěru pro výpočty tvoří poznatky z teoretické části. Na základě výstupů finanční analýzy je pak formulováno zhodnocení ekonomické situace společnosti a jsou navržena opatření pro zlepšení této situace.
Abstrakt v dalším jazyce: The main object of the bachelor thesis is the evaluation of the economic situation of PARKETCENTRUM s.r.o. company on the basis of financial analysis and to propose suggestions how to improve the current economic situation of the organization. The first part is focused on theoretical explanations of financial analysis, which includes describing main sources of data used in financial analysis and possible methods that can be used. In the practical part there can be found the characteristics of the company including description of employees' management, strategic plans and its surroundings. It is followed by the financial analysis in years 2008 - 2012 based on the data from the annual reports of the selected company. The observed results allow assessing the overall economic situation of the organization and suggesting various ways of improvement.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Marketa Sebkova BP (2).pdfPlný text práce789,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sebkova v.pdfPosudek vedoucího práce584,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sebkova o.pdfPosudek oponenta práce523,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sebkova ob.pdfPrůběh obhajoby práce319,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8509

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.