Title: Zhodnocení ekonomické situace podniku
Other Titles: The evaluation of the economic situation of the organization
Authors: Šebková, Markéta
Advisor: Jiřincová, Milena
Referee: Pavlák, Miroslav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8509
Keywords: finanční analýza;poměrové ukazatele;horizontální a vertikální analýza
Keywords in different language: financial analysis;financial ratios;horizontal and vertical analysis
Abstract: Hlavním předmětem této bakalářské práce je zhodnotit ekonomickou situaci společnosti PARKETCENTRUM s.r.o. na základě provedené finanční analýzy a navrhnout opatření pro zlepšení ekonomické situace. První část je věnována teoretickému úvodu finanční analýzy, kde jsou popsány především její zdroje a základní metody. Praktická část je nejprve zaměřena na charakteristiku společnosti, kde jsou uvedeny základní informace, systém organizace práce a její vize a plány, ale také je představeno okolí podniku. Praktická část je dále věnována samotnému provedení finanční analýzy v letech 2008 - 2012, opěru pro výpočty tvoří poznatky z teoretické části. Na základě výstupů finanční analýzy je pak formulováno zhodnocení ekonomické situace společnosti a jsou navržena opatření pro zlepšení této situace.
Abstract in different language: The main object of the bachelor thesis is the evaluation of the economic situation of PARKETCENTRUM s.r.o. company on the basis of financial analysis and to propose suggestions how to improve the current economic situation of the organization. The first part is focused on theoretical explanations of financial analysis, which includes describing main sources of data used in financial analysis and possible methods that can be used. In the practical part there can be found the characteristics of the company including description of employees' management, strategic plans and its surroundings. It is followed by the financial analysis in years 2008 - 2012 based on the data from the annual reports of the selected company. The observed results allow assessing the overall economic situation of the organization and suggesting various ways of improvement.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Marketa Sebkova BP (2).pdfPlný text práce789,6 kBAdobe PDFView/Open
Sebkova v.pdfPosudek vedoucího práce584,72 kBAdobe PDFView/Open
Sebkova o.pdfPosudek oponenta práce523,52 kBAdobe PDFView/Open
Sebkova ob.pdfPrůběh obhajoby práce319,83 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8509

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.