Název: Duct tracking in 3D medical data
Autoři: Petříček, Martin
Pelikán, Josef
Horák, Martin
Citace zdrojového dokumentu: WSCG ’2007: Posters proceedings: The 15th International Conference in Central Europe on Computer Graphics, Visualization and Computer Vision 2007 in co-operation with EUROGRAPHICS: University of West Bohemia, Plzen, Czech Republic: January 29 - February 1, 2007, p. 21-24.
Datum vydání: 2007
Nakladatel: Václav Skala – UNION Agency
Typ dokumentu: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://wscg.zcu.cz/wscg2007/Papers_2007/Poster/!WSCG2007_Poster_Proceedings_Final.zip
http://hdl.handle.net/11025/854
ISBN: 978-80-86943-99-2
Klíčová slova: obrazová segmentace;vizualizace;3D medicínská data;počítačová tomografie
Klíčová slova v dalším jazyce: image segmentation;visualization;3D medical data;computer tomography
Abstrakt: Implementing duct tracking of bronchi and blood vessels in 3D medical data can significantly help in examining these body structures and reduce time needed for correct diagnosis. Nature of the problem involved may require some operator interaction when selecting duct branches of interest or correcting possible mistakes in duct path segmentation. Noise, badly discernible duct walls, branching or extreme duct curvatures, that can be found in computer tomography data, make the segmentation challenging. There are more ways to display segmented ducts, as overlay over original data or unrolled to planar tube, allowing easier measurements of length, width or observation of tube anomalies.
Práva: © Václav Skala – UNION Agency
Vyskytuje se v kolekcích:WSCG ’2007: Posters proceedings

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Petricek.pdf384,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/854

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.