Název: Diskriminace na trhu práce
Další názvy: Discrimination in the labor market
Autoři: Úlovcová, Petra
Vedoucí práce/školitel: Kostadinovová, Ilona
Oponent: Kolaříková, Dana
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8553
Klíčová slova: diskriminace;trh práce;zákon;gender;úmluva;charta;zákon
Klíčová slova v dalším jazyce: discrimination;labor market;law;gender;convention;charter;statute
Abstrakt: Cílem mojí práce bylo podat ucelený přehled o právní úpravě zákazu diskriminace. Zabývala jsem se jak právním řádem České republiky, tak i mezinárodními smlouvami a právem Evropské unie. Zaměřila jsem se na právní úpravu diskriminace na trhu práce v antidiskriminačním zákonu (zákon. č. 189/2009 Sb.), zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb.), Listině základních práv a svobod (zákon č. 2/1993 Sb.) a mezinárodních smlouvách a právních normách Evropské unie.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of the study was to provide an overview on the law of non-discrimination. I have dealt with as the law of the Czech Republic, as well as international treaties and European Union law. I focused on the legal regulation of labor market discrimination in the Anti-Discrimination Act (Act No. 189/2009 Coll.), The Labour Code (Act No. 262/2006 Coll.), The Charter of Fundamental Rights and Freedoms (Act No. 2/1993 Sb.) and international treaties and legal norms of the European Union.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalalarska prace, diskriminace na trhu prace, Ulovcova.pdfPlný text práce813,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Ulovcova-1.pdfPosudek vedoucího práce992,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Ulovcova-2.pdfPosudek oponenta práce933,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Ulovcova Petra.pdfPrůběh obhajoby práce293,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8553

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.