Title: Návrh značky
Other Titles: Design of brand
Authors: Kolovratová, Kateřina
Advisor: Steker, František
Referee: Hudečková, Eva
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8560
Keywords: cupcakes;značka;vizuální styl;vektorové ilustrace;propagační materiály;merkantilní tiskoviny;dortíky;polevy
Keywords in different language: cupcakes;brand;visual style;vector ilustrations;promotional materials;mercantile prints;cakes;icings
Abstract: V rámci bakalářské práce jsem řešila návrh značky a její vizuální styl. Kapkejks je malá rodinná firma zaměřena na výrobu dortíků zvaných (v originálním anglickém názvu) Cupcakes. Značka je navrhována tak, aby byla co nejvíce variabilní, stejně tak, jako pestrost jednotlivých dortíků. Značku tvoří vektorové ilustrace polev a dortíků, které působí hravě a jsou funkční. Propagační materiály a merkantilní tiskoviny mají napomoci propagaci nejen firmy ale taky samotnému výrobku, který u nás není příliš známý.
Abstract in different language: As a topic of my bachelor work I have chosen a design of brand and visual style. Kapkejks is a small family company focused on producing cakes called (in original English title) Cupcakes. The brand is designed as to be the most variable, as well as a variety of cakes. The brand consists of vector illustrations of icings and cakes that looks playful and functional. Promotional materials and mercantile prints are designed to help promote not only the company but also the product itself, which isn't well known for us.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (UUD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarka finalni verze.pdfPlný text práce13,24 MBAdobe PDFView/Open
KOLOVRATOVA.pdfPosudek vedoucího práce127,18 kBAdobe PDFView/Open
KOLOVRATOVA.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce264,44 kBAdobe PDFView/Open
KOLOVRATOVA.pdf(2).pdfPrůběh obhajoby práce107,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8560

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.