Název: Hnízdění poštolek obecných (Falco tinnunculus) v barelech umístěných na stožárech VVN na jižním Plzeňsku
Další názvy: The nesting of kestrels (Falco tinnunculus) in barrels located on the pylons in the region of South Pilsen
Autoři: Kovářová, Petra
Vedoucí práce/školitel: Vacík, Roman
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8633
Klíčová slova: poštolka obecná;hnízdní úspěšnost;reprodukční úspěšnost;Mayfieldova metoda;tradiční metoda
Klíčová slova v dalším jazyce: common kestrel;nesting success;reproducing success;Mayfield method;traditional method
Abstrakt: V hnízdních sezónách 2010 a 2011 bylo pravidelně kontrolováno 32 barelů umístěných na stožárech VVN na jižním Plzeňsku. Jednotlivé kontroly byly prováděny tak, aby byl zaznamenán průběh celého hnízdního cyklu. Při každé návštěvě lokality bylo hnízdo foceno a zapsán aktuální stav. Tato práce navazuje na bakalářskou práci (Vacíková 2010), ve které byla data sbírána stejnou metodikou. Získaná hnízdní data byla zpracována do tabulek a z nich byla následně vypočítána hnízdní a reprodukční úspěšnost v jednotlivých letech, začátek hnízdění, variabilita zbarvení vajec a obsazenost barelů.
Abstrakt v dalším jazyce: In the nest seasons 2010 and 2011, thirty-two drums hung on very high voltage poles in the south of Pilsen region were regularly monitored. This thesis follows my bachelor thesis (Vacíková, 2010), in which the data were collected by the same method. The gained nesting data were made into the charts and then the nesting and reproducing success in particular years was counted, the beginning of nesting, the variable colours of eggs and the amount of young ones in the drums.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KBI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
PetraKovarovaDP.pdfPlný text práce16,22 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
KOVAROVA_V.pdfPosudek vedoucího práce548,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
KOVAROVA_O.pdfPosudek oponenta práce728,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
kovarova p.pdfPrůběh obhajoby práce171,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8633

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.