Title: Hnízdění poštolek obecných (Falco tinnunculus) v barelech umístěných na stožárech VVN na jižním Plzeňsku
Other Titles: The nesting of kestrels (Falco tinnunculus) in barrels located on the pylons in the region of South Pilsen
Authors: Kovářová, Petra
Advisor: Vacík, Roman
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8633
Keywords: poštolka obecná;hnízdní úspěšnost;reprodukční úspěšnost;Mayfieldova metoda;tradiční metoda
Keywords in different language: common kestrel;nesting success;reproducing success;Mayfield method;traditional method
Abstract: V hnízdních sezónách 2010 a 2011 bylo pravidelně kontrolováno 32 barelů umístěných na stožárech VVN na jižním Plzeňsku. Jednotlivé kontroly byly prováděny tak, aby byl zaznamenán průběh celého hnízdního cyklu. Při každé návštěvě lokality bylo hnízdo foceno a zapsán aktuální stav. Tato práce navazuje na bakalářskou práci (Vacíková 2010), ve které byla data sbírána stejnou metodikou. Získaná hnízdní data byla zpracována do tabulek a z nich byla následně vypočítána hnízdní a reprodukční úspěšnost v jednotlivých letech, začátek hnízdění, variabilita zbarvení vajec a obsazenost barelů.
Abstract in different language: In the nest seasons 2010 and 2011, thirty-two drums hung on very high voltage poles in the south of Pilsen region were regularly monitored. This thesis follows my bachelor thesis (Vacíková, 2010), in which the data were collected by the same method. The gained nesting data were made into the charts and then the nesting and reproducing success in particular years was counted, the beginning of nesting, the variable colours of eggs and the amount of young ones in the drums.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KBI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PetraKovarovaDP.pdfPlný text práce16,22 MBAdobe PDFView/Open
KOVAROVA_V.pdfPosudek vedoucího práce548,4 kBAdobe PDFView/Open
KOVAROVA_O.pdfPosudek oponenta práce728,73 kBAdobe PDFView/Open
kovarova p.pdfPrůběh obhajoby práce171,13 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8633

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.