Název: Didaktické zpracování přírodovědné stezky na Toužimsku
Další názvy: Didactic processing natural educational trail to Toužim
Autoři: Pavlíková, Michaela
Vedoucí práce/školitel: Vágnerová, Petra
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8637
Klíčová slova: poznávání regionu;naučná stezka;pracovní listy
Klíčová slova v dalším jazyce: cognition of region;nature trail;worksheets
Abstrakt: V závazném školském dokumentu Rámcový vzdělávací program pro základní školství se vyskytuje oblast Člověk a jeho svět. Tato oblast se také věnuje okruhu Místo, kde žijeme. Tato diplomová práce se zabývá jedním ze způsobů zavádění učiva o místním regionu. Učiteli umožňuje využít souhrnných informací o místním regionu při zavádění učiva o Místě, kde žijeme.
Abstrakt v dalším jazyce: The obligatory education document Framework Educational Programme for basic education contains area Human and his world. This area is also pursues area Place where we live. This thesis deals with one way of implementing the curriculum of the local region. Allows teachers to use aggregated information about the local region in the implementation of the curriculum about Place where we live.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KBI) / Theses (DBI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace.pdfPlný text práce4,13 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PAVLIKOVA_V.pdfPosudek vedoucího práce593,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PAVLIKOVA_O.pdfPosudek oponenta práce344,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pavlikova p.pdfPrůběh obhajoby práce162,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8637

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.