Title: Didaktické zpracování přírodovědné stezky na Toužimsku
Other Titles: Didactic processing natural educational trail to Toužim
Authors: Pavlíková, Michaela
Advisor: Vágnerová, Petra
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8637
Keywords: poznávání regionu;naučná stezka;pracovní listy
Keywords in different language: cognition of region;nature trail;worksheets
Abstract: V závazném školském dokumentu Rámcový vzdělávací program pro základní školství se vyskytuje oblast Člověk a jeho svět. Tato oblast se také věnuje okruhu Místo, kde žijeme. Tato diplomová práce se zabývá jedním ze způsobů zavádění učiva o místním regionu. Učiteli umožňuje využít souhrnných informací o místním regionu při zavádění učiva o Místě, kde žijeme.
Abstract in different language: The obligatory education document Framework Educational Programme for basic education contains area Human and his world. This area is also pursues area Place where we live. This thesis deals with one way of implementing the curriculum of the local region. Allows teachers to use aggregated information about the local region in the implementation of the curriculum about Place where we live.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KBI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.pdfPlný text práce4,13 MBAdobe PDFView/Open
PAVLIKOVA_V.pdfPosudek vedoucího práce593,04 kBAdobe PDFView/Open
PAVLIKOVA_O.pdfPosudek oponenta práce344,47 kBAdobe PDFView/Open
pavlikova p.pdfPrůběh obhajoby práce162,56 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8637

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.