Název: Fenotypová plasticita zelené řasy Desmodesmus communis vyvolaná změnami pH, teploty a množstvím živin v prostředí
Další názvy: Phenotypic plasticity of the green alga Desmodesmus communis indeced by changes of pH, temperature and quantity of nutrients
Autoři: Bučková, Michaela
Vedoucí práce/školitel: Kaufnerová, Veronika
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8639
Klíčová slova: fenotypová plasticita;desmodesmus communis;teplota;pH;dusík
Klíčová slova v dalším jazyce: phenotypic plasticity;desmodesmus communis;temperature;pH;nitrogen
Abstrakt: Tato diplomová práce je zaměřena na studium fenotypově plasticity zelené řasy Desmosmodesmus communis. Plasticita byla sledována při změně abiotických faktorů v prostředí ? množství dostupných živin, teplota, pH. V průběhu kultivace byla studována změna rozměrů buněk, cenobií a ostnů a variabilita fenotypového projevu. Zaznamenané změny morfologie a fenotypu byly srovnávány s D. communis pěstovaným za laboratorních podmínek.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is focused on the study of phenotypic plasticity of the green alga Desmosmodesmus communis. The plasticity was observed when changing abiotic factors during cultivation ? the amount of available nutrients, temperature, pH. Changes in dimensions of cell, cenobia and spines and phenotypic variability were studied. The recorded changes in morphology and phenotype were compared with the culture of D. communis cultivated under the laboratory conditions.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KBI) / Theses (DBI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Michaela Buckova 2013.pdfPlný text práce2,97 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
buckova v.pdfPosudek vedoucího práce583,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
buckova o.pdfPosudek oponenta práce749,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
buckova.pdfPrůběh obhajoby práce161,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8639

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.