Title: Fenotypová plasticita zelené řasy Desmodesmus communis vyvolaná změnami pH, teploty a množstvím živin v prostředí
Other Titles: Phenotypic plasticity of the green alga Desmodesmus communis indeced by changes of pH, temperature and quantity of nutrients
Authors: Bučková, Michaela
Advisor: Kaufnerová, Veronika
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8639
Keywords: fenotypová plasticita;desmodesmus communis;teplota;pH;dusík
Keywords in different language: phenotypic plasticity;desmodesmus communis;temperature;pH;nitrogen
Abstract: Tato diplomová práce je zaměřena na studium fenotypově plasticity zelené řasy Desmosmodesmus communis. Plasticita byla sledována při změně abiotických faktorů v prostředí ? množství dostupných živin, teplota, pH. V průběhu kultivace byla studována změna rozměrů buněk, cenobií a ostnů a variabilita fenotypového projevu. Zaznamenané změny morfologie a fenotypu byly srovnávány s D. communis pěstovaným za laboratorních podmínek.
Abstract in different language: This thesis is focused on the study of phenotypic plasticity of the green alga Desmosmodesmus communis. The plasticity was observed when changing abiotic factors during cultivation ? the amount of available nutrients, temperature, pH. Changes in dimensions of cell, cenobia and spines and phenotypic variability were studied. The recorded changes in morphology and phenotype were compared with the culture of D. communis cultivated under the laboratory conditions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KBI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Michaela Buckova 2013.pdfPlný text práce2,97 MBAdobe PDFView/Open
buckova v.pdfPosudek vedoucího práce583,7 kBAdobe PDFView/Open
buckova o.pdfPosudek oponenta práce749,93 kBAdobe PDFView/Open
buckova.pdfPrůběh obhajoby práce161,19 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8639

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.