Title: Fenotypová plasticita Desmodesmus communis vyvolaná turbulencemi a přítomností predátorů v prostředí.
Other Titles: Phenotypic plasticity of Desmodesmus communis induced by turbulence and the presence of predators in the environment.
Authors: Dobrá, Lenka
Advisor: Kaufnerová, Veronika
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8640
Keywords: desmodesmus communis;fenotypová plasticita;kairomony;turbulence
Keywords in different language: desmodesmus communis;phenotypic plasticity;kairomons;turbulence
Abstract: Cílem této diplomové práce bylo zaznamenání fenotypové plasticity druhu Desmodesmus communis způsobené vlivem kairomonů vylučovaných predátory rodu Daphnia a vlivem turbulentního prostředí. V průběhu experimentů byly zaznamenány morfologické variability tohoto druhu (růst buněk a cenobií, ostnů, trnů a výběžků). Fenotypy nalezené v této práci byly porovnávány s publikacemi.
Abstract in different language: The aim of this thesis was to detect phenotypic plasticity of Desmodesmus communis caused by kairomons eliminated by predators Daphnia and turbulent environment. Morphological variabilitis of this species were observed (growth of cell and cnobium, spines or projections). Phenotypes found in this work were compared with publications.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KBI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dobra DP 2013.pdfPlný text práce9,24 MBAdobe PDFView/Open
dobra v.pdfPosudek vedoucího práce915,89 kBAdobe PDFView/Open
dobra o.pdfPosudek oponenta práce754,88 kBAdobe PDFView/Open
dobra.pdfPrůběh obhajoby práce162,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8640

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.