Název: Fenotypová plasticita Desmodesmus communis vyvolaná turbulencemi a přítomností predátorů v prostředí.
Další názvy: Phenotypic plasticity of Desmodesmus communis induced by turbulence and the presence of predators in the environment.
Autoři: Dobrá, Lenka
Vedoucí práce/školitel: Kaufnerová, Veronika
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8640
Klíčová slova: desmodesmus communis;fenotypová plasticita;kairomony;turbulence
Klíčová slova v dalším jazyce: desmodesmus communis;phenotypic plasticity;kairomons;turbulence
Abstrakt: Cílem této diplomové práce bylo zaznamenání fenotypové plasticity druhu Desmodesmus communis způsobené vlivem kairomonů vylučovaných predátory rodu Daphnia a vlivem turbulentního prostředí. V průběhu experimentů byly zaznamenány morfologické variability tohoto druhu (růst buněk a cenobií, ostnů, trnů a výběžků). Fenotypy nalezené v této práci byly porovnávány s publikacemi.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this thesis was to detect phenotypic plasticity of Desmodesmus communis caused by kairomons eliminated by predators Daphnia and turbulent environment. Morphological variabilitis of this species were observed (growth of cell and cnobium, spines or projections). Phenotypes found in this work were compared with publications.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KBI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Dobra DP 2013.pdfPlný text práce9,24 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
dobra v.pdfPosudek vedoucího práce915,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
dobra o.pdfPosudek oponenta práce754,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
dobra.pdfPrůběh obhajoby práce162,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8640

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.