Název: Návrh naučné stezky v okolí Rožmitálu pod Třemšínem
Další názvy: Concept of educational trail in surroundings of Rožmitál pod Třemšínem
Autoři: Patová, Jana
Vedoucí práce/školitel: Vágnerová, Petra
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8641
Klíčová slova: naučná stezka;výuková tabule;ekosystém;charakteristika území;zastávky;pracovní list;biota
Klíčová slova v dalším jazyce: nature trail;educational board;ecosystem;area characteristics;stations;worksheet;biota
Abstrakt: Diplomová práce se věnuje návrhu naučné stezky v okolí Rožmitálu pod Třemšínem. Cílem naučné stezky je přiblížení přírody a jejích krás návštěvníkům, kteří se po této cestě vydají. Práce obsahuje několik kapitol. První část je věnována celkové charakteristice území a přírodního parku Třemšín. Základní údaje o městě Rožmitálu pod Třemšínem včetně historie, osad a památek je zpracována v druhé části. Další části se věnují metodice a vlastnímu zkoumání naučné stezky. Úkolem bylo celkové zpracování jednotlivých zastávek a vytvoření naučných tabulí. Součástí práce jsou také pracovní listy vztahující se k jednotlivým zastavením.
Abstrakt v dalším jazyce: The Graduate Thesis focuses on the design of the educational trail in Rožmitál pod Třemšínem surroundings. The aim of this educational trail is to introduce the nature and its beauty to the visitors, who will experience the trip through this educational trail. The Thesis is divided into chapters. The first part of the Thesis characterises the area of the Třemšín natural park. The basic information about the town of Rožmitál pod Třemšínem, including its history, settlement and places of interests, are to be found in the second part. Another part deals with methodology and research of the educational trail. The aim of this part is to process particular stations and to create boards for educational purposes of the trail. In the thesis, worksheets connected to particular stations are included.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KBI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace - Jana Patova 2013.pdfPlný text práce7,79 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
patova v.pdfPosudek vedoucího práce643,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
patova o.pdfPosudek oponenta práce930,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
patova.pdfPrůběh obhajoby práce145,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8641

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.