Title: Návrh naučné stezky v okolí Rožmitálu pod Třemšínem
Other Titles: Concept of educational trail in surroundings of Rožmitál pod Třemšínem
Authors: Patová, Jana
Advisor: Vágnerová, Petra
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8641
Keywords: naučná stezka;výuková tabule;ekosystém;charakteristika území;zastávky;pracovní list;biota
Keywords in different language: nature trail;educational board;ecosystem;area characteristics;stations;worksheet;biota
Abstract: Diplomová práce se věnuje návrhu naučné stezky v okolí Rožmitálu pod Třemšínem. Cílem naučné stezky je přiblížení přírody a jejích krás návštěvníkům, kteří se po této cestě vydají. Práce obsahuje několik kapitol. První část je věnována celkové charakteristice území a přírodního parku Třemšín. Základní údaje o městě Rožmitálu pod Třemšínem včetně historie, osad a památek je zpracována v druhé části. Další části se věnují metodice a vlastnímu zkoumání naučné stezky. Úkolem bylo celkové zpracování jednotlivých zastávek a vytvoření naučných tabulí. Součástí práce jsou také pracovní listy vztahující se k jednotlivým zastavením.
Abstract in different language: The Graduate Thesis focuses on the design of the educational trail in Rožmitál pod Třemšínem surroundings. The aim of this educational trail is to introduce the nature and its beauty to the visitors, who will experience the trip through this educational trail. The Thesis is divided into chapters. The first part of the Thesis characterises the area of the Třemšín natural park. The basic information about the town of Rožmitál pod Třemšínem, including its history, settlement and places of interests, are to be found in the second part. Another part deals with methodology and research of the educational trail. The aim of this part is to process particular stations and to create boards for educational purposes of the trail. In the thesis, worksheets connected to particular stations are included.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KBI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Jana Patova 2013.pdfPlný text práce7,79 MBAdobe PDFView/Open
patova v.pdfPosudek vedoucího práce643,91 kBAdobe PDFView/Open
patova o.pdfPosudek oponenta práce930,32 kBAdobe PDFView/Open
patova.pdfPrůběh obhajoby práce145,7 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8641

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.