Název: Simulátor základních algoritmů OS
Další názvy: Simulator of basic OS algorithms
Autoři: Kotál, Havel
Vedoucí práce/školitel: Pešička, Ladislav
Oponent: Lipka, Richard
Datum vydání: 2013
2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8644
Klíčová slova: simulátor algoritmů;simulace;algoritmus;operační systémy;prioritní fronta;prioritní zpětná vazba;cyklická obsluha;výukové aplikace
Klíčová slova v dalším jazyce: algorithms simulator;simulation;algorithm;operating system;priority queue;multilevel feedback;round robin;educational applications
Abstrakt: V rámci bakalářské práce jsou prostudovány a popsány algoritmy používané v operačních systémech (OS). Z nich jsou po domluvě se zadavatelem vybrány tři k implementaci ve výsledné aplikaci. Práce obsahuje rozvahu nad výběrem nejvhodnějších technologií a prostředků pro realizaci aplikace. Zabývá se výběrem vhodných vizuálních a datových reprezentací včetně modelu zaručujícího jednoduchou rozšiřitelnost o další simulace algoritmů. Rozebírá implementaci aplikace umožňující jednoduché a názorné simulace jednotlivých algoritmů. Za účelem co největšího usnadnění přidávání nových algoritmů, je sepsán průvodce vytvořením nového modulu ? programátorská příručka. Uživatelská příručka pak popisuje ovládání aplikace a popis logiky implementovaných modulů s algoritmy. Funkční aplikace ve verzích pod systémy Linux i Windows je součástí přiloženého CD, které obsahuje i obě výše zmíněné příručky.
Abstrakt v dalším jazyce: Within the framework of a thesis there were examined and described algorithms that are used in operating systems. On agreement with a supervisor there were chosen three algorithms for their implementation in an outcoming program. The thesis solves what technologies and utilities are the best to use for a realization of the program. It deals with a selection of suitable visual and data representations, including a model that allows a simple expandability of any further algorithm simulations. In the thesis is also analyzed an implementation of the program that allows simple and illustrative simulation of particular algorithms. For the purpose of simplifying the process of adding new algorithms there is written a programmer's guide. Then there is written a user's guide that describes numerous ways to use the program and that specifies the logic of implemented modules with algorithms. Versions of the program functioning under Linux and Windows operating systems are a part of an attached CD that also includes both of the above mentioned guides.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KIV) / Bachelor´s works (DCE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
alg-simulator_bachelors_work.pdfPlný text práce2,73 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A07624hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce488,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A07624posudek.pdfPosudek oponenta práce374,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A07624obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce172,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8644

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.