Název: Informační portál pro studenty ZČU na platformě Android
Další názvy: Information application for ZCU students on Android platform
Autoři: Bláha, Jan
Vedoucí práce/školitel: Pešička, Ladislav
Oponent: Kratochvíl, Michal
Datum vydání: 2013
2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8646
Klíčová slova: Android;portál;aplikace;mapa ZČU
Klíčová slova v dalším jazyce: Android;application;map of university
Abstrakt: Cílem práce je vytvořit interaktivní aplikaci pro studenty ZČU fungující na platformě Android. Tato aplikace bude poskytovat studentům informace o jejich fakultě, poloze a další užitečné informace. V první části jsem se snažil ukázat, proč jsem zvolil právě tuto platformu. První část také obsahuje představení informačních zdrojů ZČU. Druhá část je složená z představení jednotlivých aktivit aplikace. Výsledkem práce je fungující aplikace poskytující data z vybraných informačních zdrojů.
Abstrakt v dalším jazyce: The purpose of this work is to develop interactive application working on Android platform. This application will provide students of University of West Bohemia information about their faculties, location and other useful information. In the first part I try to show why did I choose Android platform over others and introduction of information servers of University. The second part is compassion and introduction of each activity. Product of this task is a working application which provides data from selected information sources and runs on a real device.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KIV) / Bachelor´s works (DCE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Blaha.pdfPlný text práce1,71 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A09B0181Phodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce539,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A09B0181Pposudek.pdfPosudek oponenta práce310,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A09B0181Pobhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce168,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8646

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.