Název: Cloudová platforma Cordys, vývoj cloudové aplikace
Další názvy: Cloud platform Cordys, development of cloud application
Autoři: Bubela, Jan
Vedoucí práce/školitel: Brada, Přemysl
Oponent: Lipka, Richard
Datum vydání: 2013
2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8647
Klíčová slova: cloud computing;PaaS;platforma jako služba;cloudové platformy;cloudová aplikace
Klíčová slova v dalším jazyce: cloud computing;PaaS;platform as service;cloud platforms;cloud application
Abstrakt: Tato práce je věnována Cloud Computingu, zvláště pak jedné z jeho forem - PaaS (Platforma jako služba). V práci je popsáno několik cloudových platforem a to z obchodního a technického hlediska. V druhé části práce je uveden popis, vzhled a implementace cloudové aplikace, která byla následně používána uživateli ve skutečném firemním prostředí. Práce také nabízí hodnocení, zda je cloudové řešení vhodné pro takovou aplikaci a také hodnocení vývojáře aplikace i konečných uživatelů.
Abstrakt v dalším jazyce: This work is an overview of Cloud Computing, especially its component Platform as a Service. It describes several cloud platforms, show them from business and technical point of view. The second part is a specification, design and an implementation of a web based cloud application created for real usage. This work also evaluates a suitability of using cloud application for this type of business process and comes with developer´s and user´s view on this application.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KIV) / Bachelor´s works (DCE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bubela_A08B0026K_Cloud_Computing.pdfPlný text práce2,22 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A08B0026Khodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce279,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A08B0026Kposudek.pdfPosudek oponenta práce610,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A08B0026Kobhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce197,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8647

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.