Title: Cloudová platforma Cordys, vývoj cloudové aplikace
Other Titles: Cloud platform Cordys, development of cloud application
Authors: Bubela, Jan
Advisor: Brada, Přemysl
Referee: Lipka, Richard
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8647
Keywords: cloud computing;PaaS;platforma jako služba;cloudové platformy;cloudová aplikace
Keywords in different language: cloud computing;PaaS;platform as service;cloud platforms;cloud application
Abstract: Tato práce je věnována Cloud Computingu, zvláště pak jedné z jeho forem - PaaS (Platforma jako služba). V práci je popsáno několik cloudových platforem a to z obchodního a technického hlediska. V druhé části práce je uveden popis, vzhled a implementace cloudové aplikace, která byla následně používána uživateli ve skutečném firemním prostředí. Práce také nabízí hodnocení, zda je cloudové řešení vhodné pro takovou aplikaci a také hodnocení vývojáře aplikace i konečných uživatelů.
Abstract in different language: This work is an overview of Cloud Computing, especially its component Platform as a Service. It describes several cloud platforms, show them from business and technical point of view. The second part is a specification, design and an implementation of a web based cloud application created for real usage. This work also evaluates a suitability of using cloud application for this type of business process and comes with developer´s and user´s view on this application.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bubela_A08B0026K_Cloud_Computing.pdfPlný text práce2,22 MBAdobe PDFView/Open
A08B0026Khodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce279,85 kBAdobe PDFView/Open
A08B0026Kposudek.pdfPosudek oponenta práce610,08 kBAdobe PDFView/Open
A08B0026Kobhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce197,62 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8647

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.