Název: Využití shlukování pro GIS aplikace
Další názvy: The Use of Clustering for GIS applications
Autoři: Kaas, Ondřej
Vedoucí práce/školitel: Kolingerová, Ivana
Oponent: Čada, Václav
Datum vydání: 2013
2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8654
Klíčová slova: shlukování;GIS aplikace
Klíčová slova v dalším jazyce: clustering;GIS applications
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá použitím metody shlukování v reálných GIS aplikacích. Cílem práce je vytvořit program využívající shlukovou knihovnu pro shlukování na základě různých atributů dat a nalézt vhodné nastavení shlukování dle GIS atributů. V úvodu práce je popsána problematika shlukování, za ní následuje popis řešení a diskuze experimentů.
Abstrakt v dalším jazyce: This Bachelor thesis deals with using clustering methods in real GIS applications. The goal of this thesis is to create a program that uses the clustering library to cluster on the base of various data attributes and to find the right clustering settings from GIS attributes. In the beginning the problematics of clustering is described followed by the description of the solution and discussion of experiments.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KIV) / Bachelor´s works (DCE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_KAAS_2013.pdfPlný text práce4,22 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10B0585Phodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce93,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10B0585Pposudek.pdfPosudek oponenta práce180,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10B0585Pobhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce55,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8654

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.