Název: Migrace grafického rozhraní z MAF2 na MAF3
Další názvy: GUI Migration from MAF2 to MAF3
Autoři: Kroupa, Lukáš
Vedoucí práce/školitel: Kohout, Josef
Oponent: Steinberger, Josef
Datum vydání: 2013
2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8655
Klíčová slova: grafická uživatelská rozhraní;automatická úprava zdrojového kódu;syntaktický analyzátor;wxWidgets;Qt;prvky rozhraní;strom prvků;MAF
Klíčová slova v dalším jazyce: graphic user interfaces;automatic source code modification;parser;wxWidgets;Qt;widgets;widget tree;MAF
Abstrakt: Tato práce popisuje implementaci grafického uživatelského rozhraní aplikací založených na platformách MAF2 a MAF3 a prozkoumává možnosti automatického či poloautomatického převodu zdrojového kódu z MAF2 do MAF3. Práce popisuje rozdíly platforem v použitých knihovnách a možnostech uživatelského rozhraní a dále také možnosti automatické úpravy kódu. Implementovaný transformační nástroj je ověřen převodem modulů z projektů MAF2, MAF2 Medical a LHPApp. Výsledky převodu jsou doplněny popisem zaznamenaných problémů.
Abstrakt v dalším jazyce: This work is about examining how graphical user interface is implemented in applications based on MAF2 and MAF3 platform and exploring possibilities of automatic or semi-automatic conversion of its source code from MAF2 to MAF3. Differences between used libraries and user interface features of both platforms are described as well as possibilities of automatic source code modification. The implemented transformation tool is evaluated based on transformation of modules from MAF2, MAF2 Medical and LHPApp projects. Results are supplemented by overview of encountered problems.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KIV) / Bachelor´s works (DCE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bp.pdfPlný text práce1,06 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10B0612Phodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce163,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10B0612Pposudek.pdfPosudek oponenta práce104,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10B0612Pobhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce58,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8655

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.