Název: Simulace GPS signálu
Další názvy: GPS signal simulation
Autoři: Masopust, Jan
Vedoucí práce/školitel: Lipka, Richard
Oponent: Herout, Pavel
Datum vydání: 2013
2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8657
Klíčová slova: GPS;simulace pohybu;vizualizace map;XML;GPX;OpenStreetMap
Klíčová slova v dalším jazyce: GPS;motion simulation;map visualization;XML;GPX;OpenStreetMap
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením systému, který umožňuje pohyb po světě a při tom generuje GPS souřadnice určující polohu. V první části práce jsou popsány možnosti pohybu po Zemi, simulace a vizualizace. Ve druhé části je pak popis realizace a testování systému.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with creating of system that allows to move around the world and generate the GPS coordinates specifying position. In first part describes possibilities of moving around the Earth, simulating of movement and vizualization. In second part is a description of the implementation and testing of the system.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KIV) / Bachelor´s works (DCE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bp_Jan_Masopust.pdfPlný text práce497,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10B0633Phodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce109,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10B0633Pposudek.pdfPosudek oponenta práce148,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10B0633Pobhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce59,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8657

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.