Název: Hashovací funkce pro textové účely
Další názvy: Hash function for text purposes
Autoři: Petruška, Radek
Vedoucí práce/školitel: Skala, Václav
Oponent: Dostal, Martin
Datum vydání: 2013
2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8658
Klíčová slova: hashovací funkce;hashovací tabulka
Klíčová slova v dalším jazyce: hash function;hash table
Abstrakt: Cílem bakalářské práce je seznámení se základními metodami tvorby hashovacích funkcí pro textové účely. Provedení analýzy jak hashování textových řetězců je ovlivněno vlastnostmi hashovacích funkcí. Výsledkem práce je návrh a realizace aplikace, která umožní získat výsledky vhodné pro experimentální porovnání vlastností vybraných hashovacích funkcí. Výsledky jsou porovnávány pomocí tabulkového editoru Excel. Získané výsledky vybraných hashovacích funkcí jsou vyhodnoceny vůči hashovací funkci určené vedoucím bakalářské práce.
Abstrakt v dalším jazyce: The main goal of this work is to familiarize with the basic methods of constructing hash functions for text purposes. Conducting analysis of how hashing of text string is affected by properties of hash functions. The result of this work is to design and implement the application for gathering results necessary for comparing properties of chosen hash functions. Results from application are compared using table editor Excel. Gathered results of chosen hash functions are compared to hash function determined by thesis supervisor.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KIV) / Bachelor´s works (DCE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska_Prace.pdfPlný text práce1,96 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10B0655Phodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce90,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10B0655Pposudek.pdfPosudek oponenta práce326,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10B0655Pobhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce59,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8658

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.