Název: Softwarová komponenta pro 3D vizualizaci simulace silniční křižovatky
Další názvy: A Software Component for 3D Visualization of a Traffic Crossroad Simulation
Autoři: Sojka, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Potužák, Tomáš
Oponent: Lipka, Richard
Datum vydání: 2013
2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8659
Klíčová slova: komponentově orientované programování;Java 3D;vizualizace křižovatky
Klíčová slova v dalším jazyce: component-based software engineering;Java 3D;visualization of a traffic crossroad
Abstrakt: Náplní této bakalářské práce je návrh a implementace softwarové komponenty, která poskytuje 3D vizualizaci simulace silniční křižovatky. Komponenta je součástí aplikace CrossRoadControl, která je vyvíjena na Katedře informatiky a výpočetní techniky Západočeské univerzity v Plzni. Aplikace již obsahovala vizualizaci ve 2D pohledu, který je postačující pro ovládání simulace a měření. Ale už není tak vhodná po vizuální stránce oproti 3D zobrazení, které dává široké možnosti pohledu na provoz křižovatky a usnadňuje lepší představu v reálném světě. Vzhledem k tomu, že celá komponentová aplikace je vytvořená v jazyce Java, práce se zabývá možnostmi 3D zobrazování v Javě. Může tak sloužit jako inspirace pro vytváření dalších aplikací v Javě, využívajících 3D zobrazení.
Abstrakt v dalším jazyce: The purpose of this bachelor thesis is to create a software component for 3D visualization of a Traffic Crossroad simulation. The component is part of application CrossRoadControl which is developed on the Department of Computer Science and Engineering University of West Bohemia in Pilsen. Application already contained the visualization in 2D view which is sufficient for operating a simulation and measuring. But it is not so suitable by visual side compared to 3D view that gives wide range of view on operation of crossroad and makes easier better imagination in real world. Considering that the whole component application is created in a programming language Java, the work deals with possibilities 3D displaying in Java. It can serve as inspiration for generation more application in Java making use 3D display.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KIV) / Bachelor´s works (DCE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarska_prace_Sojka_Tomas.pdfPlný text práce15,32 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11B0486Phodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce108,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11B0486Pposudek.pdfPosudek oponenta práce128,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11B0486Pobhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce197,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8659

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.