Název: Rozpoznávání pojmenovaných entit v právních textech
Další názvy: Named Entity Recognition in Legal Documents
Autoři: Steinberger, David
Vedoucí práce/školitel: Konopík, Miloslav
Oponent: Král, Pavel
Datum vydání: 2013
2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8660
Klíčová slova: rozpoznávání pojmenovaných entit;NLP;strojové učení;maximální entropie;právo;judikát;soudní rozhodnutí
Klíčová slova v dalším jazyce: named entity recognition;NLP;machine learning;law;judgment;court decision
Abstrakt: Tato práce se zabývá rozpoznáváním pojmenovaných entit v právních textech pomocí pravidlových i statistických metod. Pravidlové metody jsou použity k rozpoznávání označení zákonných norem a judikátů a dosahují průměrně 87% úspěšnosti. Statistické metody, které jsou založeny na strojovém učení, jsou použity k rozpoznávání předělu oddělující vyrozumění daného soudu od rekapitulace. Bylo dosaženo 45% úspěšnosti přesného určení předělové věty, avšak průměrná poměrná odchylka není větší než 8.32% celého dokumentu. Integrace výsledků této práce do vyhledávacího stroje umožňuje právníkům číst pouze relevantní rozhodnutí nebo jejich důležité části.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis deals with named entity recognition in legal documents based on rule-based and statistical methods. Rule-based methods are used for the recognition of references to statutes and court judgments with an average success rate of 87%. Statistical methods based on machine learning are used for the recognition of divisions between recapitulations and most recent court judgments. Results achieve a success rate of up to 45% of the exact match of the dividing sentence with the average error below 8.32% of the entire document. The integration of the results into a search engine enables lawyers to focus on relevant decisions or their important parts only.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KIV) / Bachelor´s works (DCE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
D.Steinberger-Rozpoznavani.pojmenovanych.entit.v.pravnich.textech.pdfPlný text práce1,44 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10B0678Phodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce127,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10B0678Pposudek.pdfPosudek oponenta práce127,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10B0678Pobhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce70,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8660

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.