Title: Detektor SQL injection útoku
Other Titles: SQL Injection Attack Detector
Authors: Strnádek, Jan
Advisor: Král, Pavel
Referee: Fiala, Dalibor
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8661
Keywords: softwarová bezpečnost;bezpečnost webových stránek a aplikací;penetrační testování;sql injection;parsování webových stránek
Keywords in different language: software security;web application and sites security;penetration testing;sql injection;web parsers
Abstract: Teoretická část práce je zaměřena na analýzu nejčastějších typů útoků na webové stránky a aplikace, ukázka metod prevence proti těmto útokům s i bez použití webových frameworků. V praktické části je zaměřena na vývoj nástroje pro penetrační testování určeného k detekci SQL injection.
Abstract in different language: In the theoretical part choosen attacks to web sites and web applications have been thoroughly investigated and compared and the methods of prevention have been proposed. These methods cover wide range of possible attacts both with and without web frameworks. The practical part is focused on development of the penetration tool for detecting one of the most dangerous security risk - SQL Injection.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bcwork.pdfPlný text práce830,16 kBAdobe PDFView/Open
A10B0679Phodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce109,67 kBAdobe PDFView/Open
A10B0679Pposudek.pdfPosudek oponenta práce83,34 kBAdobe PDFView/Open
A10B0679Pobhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce59,46 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8661

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.