Název: Detektor SQL injection útoku
Další názvy: SQL Injection Attack Detector
Autoři: Strnádek, Jan
Vedoucí práce/školitel: Král, Pavel
Oponent: Fiala, Dalibor
Datum vydání: 2013
2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8661
Klíčová slova: softwarová bezpečnost;bezpečnost webových stránek a aplikací;penetrační testování;sql injection;parsování webových stránek
Klíčová slova v dalším jazyce: software security;web application and sites security;penetration testing;sql injection;web parsers
Abstrakt: Teoretická část práce je zaměřena na analýzu nejčastějších typů útoků na webové stránky a aplikace, ukázka metod prevence proti těmto útokům s i bez použití webových frameworků. V praktické části je zaměřena na vývoj nástroje pro penetrační testování určeného k detekci SQL injection.
Abstrakt v dalším jazyce: In the theoretical part choosen attacks to web sites and web applications have been thoroughly investigated and compared and the methods of prevention have been proposed. These methods cover wide range of possible attacts both with and without web frameworks. The practical part is focused on development of the penetration tool for detecting one of the most dangerous security risk - SQL Injection.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KIV) / Bachelor´s works (DCE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bcwork.pdfPlný text práce830,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10B0679Phodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce109,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10B0679Pposudek.pdfPosudek oponenta práce83,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10B0679Pobhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce59,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8661

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.