Název: Doplnění mockup komponent pro simulační testování
Další názvy: Creating mockup components for simulation testing
Autoři: Říha, Michal
Vedoucí práce/školitel: Lipka, Richard
Oponent: Potužák, Tomáš
Datum vydání: 2013
2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8662
Klíčová slova: OSGi;Spring Framework;Spring Dynamic Modules;UniPlayer;UniMocker;komponenty;mockupy komponent;simulační testování;komponentové programování;generování mockup komponent;scénáře simulace
Klíčová slova v dalším jazyce: OSGi;Spring Framework;Spring Dynamic Modules;UniPlayer;UniMocker;components;component mockups;simulation testing;component programing;generating mockup components;simulation scenarios
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce je prozkoumat možnosti v oblasti vytváření mockup komponent a implementace takových mockupů pro testovací aplikaci. Tyto pak budou použity společně se simulátorem komponentových aplikací SimCo pěi výzkumu a testování v oblasti komponentových aplikací. Použité technologie jsou OSGi­ - The Dynamic Module System for JavaTM, Spring Framework a Spring Dynamic Modules.
Abstrakt v dalším jazyce: The goal of this bachelor's thesis is to explore possibilities in creating mockup components and implement such mockups of testing application. These shall be used in a SimCo simulation software for research and testing in the area of component application development. We are using OSGiTM - The Dynamic Module System for JavaTM, Spring Framework and Spring Dynamic Modules.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KIV) / Bachelor´s works (DCE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarka-v4-color.pdfPlný text práce726,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10B0074Khodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce354,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10B0074Kposudek.pdfPosudek oponenta práce520,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10B0074Kobhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce166,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8662

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.