Název: Využití webových služeb a práce s nimi
Další názvy: Working with Web Services and their usage
Autoři: Nová, Jana
Vedoucí práce/školitel: Gangur, Mikuláš
Oponent: Kratochvíl, Michal
Datum vydání: 2013
2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8663
Klíčová slova: webové služby;SOAP;WSDL;UDDI;REST
Klíčová slova v dalším jazyce: Web Services;SOAP;WSDL;UDDI;REST
Abstrakt: Hlavní cíl této práce je popsat technologii webových služeb a ukázat jejich praktické použití. Tato práce popisuje tři základní části webových služeb - SOAP, WSDL, UDDI. Vysvětleno je základní použití XML ve webových službách. Jako praktická ukázka použití webových služeb byla implementována jednoduchá klientská aplikace, která využívá webové služby IS/STAG. Tato aplikace dokáže kontrolovat plně obsazený zkouškový termín a informovat uživatele, pokud se uvolní místo. Upozornění je posíláno e-mailem.
Abstrakt v dalším jazyce: The main goal of this thesis is to describe technology of Web Services and demonstrate their practical usage. This text is focused on three main parts of Web Services - SOAP, WSDL, UDDI and also provides an overview how XML is used in Web Services. As a practical example of Web Services usage a simple client side application of IS/STAG Web Services was implemented. This application can check full-occupied examination term and alert user when there occure an empty seat at the exam. Alert is sent via email.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KIV) / Bachelor´s works (DCE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bp_NOVA_JANA.pdfPlný text práce1,07 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A09B0375Phodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce157,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A09B0375Pposudek.pdfPosudek oponenta práce71,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A09B0375Pobhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce61,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8663

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.