Název: E-learningové systémy
Další názvy: E-learning systems
Autoři: Čermák, Ondřej
Vedoucí práce/školitel: Lobaz, Petr
Oponent: Ulrych, Zdeněk
Datum vydání: 2013
2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8664
Klíčová slova: e-learning;kurz;e-book;ProAuthor;HTML5;JavaScript;authoringové systémy
Klíčová slova v dalším jazyce: e-learning;course;e-book;ProAuthor;HTML5;JavaScript;authoring systems
Abstrakt: Práce se zabývá problematikou tvorby e-learningových kurzů. Zaměřuje se na jejich tvorbu programem ProAuthor. Praktická část práce je zaměřena na implementaci struktury e-learningového kurzu a jeho možné designové vylepšení. Je kladen důraz na kvalitní zobrazení obsahu na zařízeních různého typu. K~implementaci jsme použili značkovací jazyk HTML5, kaskádové styly CSS a skriptovací jazyk JavaScript.
Abstrakt v dalším jazyce: The work deals with issues creation of e-learning courses. It focused on the creation of programs ProAuthor. Practical part of work is focused on implementation of structure of e-learning course and his possibility of design improvement. The emphasis is on quality viewing content on the devices of various types. For implementation we used tag language HTML5, cascading style sheets CSS and script language JavaScript.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KIV) / Bachelor´s works (DCE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarska_prace.pdfPlný text práce1,78 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10B0362Phodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce94,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10B0362Pposudek.pdfPosudek oponenta práce199,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10B0362Pobhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce55,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8664

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.