Název: Modelování ovlivnění důvěry v sociální síti
Další názvy: Modeling of trust influencing in the social network
Autoři: Adamec, Robert
Vedoucí práce/školitel: Netrvalová, Arnoštka
Oponent: Nový, Pavel
Datum vydání: 2013
2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8668
Klíčová slova: důvěra;sociální síť;modelování;Java
Klíčová slova v dalším jazyce: trust;social network;modelling;Java
Abstrakt: V dnešní digitalizované době je důvěra a její vliv na lidstvo velmi důležitá. Na jejím základě nakupujeme a prodáváme věci na internetu, sdílíme osobní informace a díky sociálním sítím dokonce i fotografie z našich dovolených. Naše rozhodnutí jsou důvěrou velmi ovlivněné a to je také důvodem, proč důvěru studovat a snažit se modelovat její chování. Tato práce se soustředí na problém důvěry a jejího modelování v sociální síti. Nejprve představí definice důvěry, sociální sítě a důležitých pojmů a poté popisuje způsob jejího modelování. Tento model je vytvořen v Javě a jsou na něj aplikovány experimenty uvedené na konci této práce.
Abstrakt v dalším jazyce: In todays digital age is trust and it's influence on humans very important. On it's basis we buy and sell things on the internet, we share our personal information and thanks to social networks even photos from our vacations. Our decisions are highly influenced by trust and that is also the reason why to study it and try to model it's behaviour. The thesis focuses on the problem of trust and trust modeling in social network environment. The definitions of trust, social network and essential terms are introduced. Then the thesis describes the concept of trust modeling. The model is programmed in Java and it is apllied on the experiments added at the end of the thesis.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KIV) / Bachelor´s works (DCE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,23 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10B0522Phodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce84,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10B0522Pposudek.pdfPosudek oponenta práce165 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10B0522Pobhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce64,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8668

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.