Název: ERP komponenty a pozornost řidiče
Další názvy: ERP components and driver's attention
Autoři: Košař, Vojtěch
Vedoucí práce/školitel: Mouček, Roman
Oponent: Brůha, Petr
Datum vydání: 2013
2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8673
Klíčová slova: EEG;ERP;P3 komponenta;pozornost řidiče;P300;evokované potenciály;latence P3 komponenty;spánková deprivace
Klíčová slova v dalším jazyce: EEG;ERP;P3 component;driver's attention;P300;event-related potentials;P3 component's latency;sleep deprivation
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá měřením pozornosti řidiče pomocí sledování jeho mozkové aktivity (EEG/ERP). Jsou zde shrnuty a vysvětleny základní pojmy z oblasti měření EEG/ERP. Práce dále obsahuje návrh a popis realizace experimentu zaměřeného na změnu latence P3 komponenty po nedostatečném spánku. Experimentu se zúčastnilo 11 dobrovolníků. K určení latence P3 komponenty byly použity tři různé metody.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with measurement of driver's attention by measurement of his/her brain activity (EEG/ERP). The basic theoretic information about EEG/ERP mesurement are described. An experiment focused on the P3 component's latency was designed. The experiment was performed in the Škoda Octavia car simulator on the group of eleven volunteers. Every volunteer took a part in four measurements executed in two days. The analysis investigates the changes in the latency of the P3 component caused by sleep deprivation. Three different methods were used to determine the P3 component's latency.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KIV) / Bachelor´s works (DCE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Vojtech_Kosar_2013.pdfPlný text práce3,02 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10B0598Phodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce92,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10B0598Pposudek.pdfPosudek oponenta práce191,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10B0598Pobhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce55,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8673

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.