Název: Zpracování GPS záznamů ze sportovních aktivit
Další názvy: Processing GPS reports from sport activities
Autoři: Hrbáček, David
Vedoucí práce/školitel: Herout, Pavel
Oponent: Lipka, Richard
Datum vydání: 2013
2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8674
Klíčová slova: GPS;GPX;SRTM;sportovní záznamy
Klíčová slova v dalším jazyce: GPS;GPX;SRTM;sporting records
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá alternativním zpracováním GPS záznamů sportovních aktivit získaných pomocí GPS trasovače. Její účel je analyzovat již dříve připravenou aplikaci a vylepšit ji. Hlavní vylepšení je ve dvou oblastech - zpřesňování výškových dat a připravu interaktivního kalendáře sportovních událostí. Důraz je kladen na co nejjednodušší uživatelské použití.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with alternatives of processing GPS data from sport activities gained via trackers. Its aim is to analyse existing applications that have been created for this purpose. It is also focused on making altitude data of each GPS record more precise and enabling user to save them in a compact calendar form in batch. This functionality will be implemented as an extension of the GPX Wizard application that was created as a product of bachelor thesis in 2011.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KIV) / Bachelor´s works (DCE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Hrbacek-BP-text.pdfPlný text práce1,58 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10B0572Phodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce337,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10B0572Pposudek.pdfPosudek oponenta práce122,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10B0572Pobhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce185,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8674

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.