Název: Analýza podnikových informačních systémů z hlediska ekonomické efektivnosti investic IS/IT
Další názvy: Analysis of enterprise information systems in terms of economic efficiency
Autoři: Fiala, David
Vedoucí práce/školitel: Klečková, Jana
Oponent: Kratochvíl, Michal
Datum vydání: 2013
2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8677
Klíčová slova: informační systém;složky informačního systému;čistá současná hodnota;index ziskovosti;doba návratnosti;průměrná procentní výnosnost;průměrná výnosnost;průměrné roční náklady
Klíčová slova v dalším jazyce: information system;information system components;net present value;profitability index;payback period;average annual percentage yield;average profitability;average annual cost
Abstrakt: Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu efektivity podnikového informačního systému v nejmenované cestovní agentury. V úvodní části jsou vysvětleny obecné pojmy, které souvisejí s tématem informačních systémů, například charakteristika, požadavky nebo vlastnosti informačních systémů, . V následující části jsou popsány metody hodnocení ekonomické efektivnosti investic. V závěrečné části práce jsou metody aplikovány na reálná data cestovní agentury. Jako příloha k bakalářské práci je vytvořena webová aplikace pro výpočty obecných metod hodnocení ekonomické efektivnosti investic. Pro vytvoření aplikace byly použity programovací jazyky HTML a PHP.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is concentrated on analysis of the effectiveness of enterprise information system in an unnamed travel agency. In the introduction are explained general terms which related with the topic of informations systems. In the following part are described methods of assessing the economic efficiency of investments. In the conclusion of this thesis are applied these methods on the real data from the travel agency. As an attachment bachalar thesis is created web aplication for calculations of general methods to evaluate efficiency investments. During the development were used programming languages HTML and PHP.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KIV) / Bachelor´s works (DCE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Fiala_A10B0319P.pdfPlný text práce1,42 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10B0319Phodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce102,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10B0319Pposudek.pdfPosudek oponenta práce116,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10B0319Pobhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce63,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8677

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.