Název: Měření výkonnosti síťových zařízení
Další názvy: Measuring the performance of network devices
Autoři: Pouzar, Jaroslav
Vedoucí práce/školitel: Pešička, Ladislav
Oponent: Bžoch, Pavel
Datum vydání: 2013
2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8680
Klíčová slova: síť;měření;iPerf;Java;protokol;výkon;Cisco;latence;rychlost;simulace
Klíčová slova v dalším jazyce: network;measurement;iPerf;Java;protocol;performance;Cisco;latency;bandwidth;simulation
Abstrakt: Jedním ze základních cílů této práce je vyhledat a porovnat existující nástroje a aplikace, které se běžně používají pro testování výkonu síťových zařízení a analyzovat jejich použití v možných testovacích scénářích. Práce se dále věnuje problematice navrhování testovacích scénářů pomocí těchto nástrojů. Na základě dosažených výsledků a získaných zkušeností s testováním se chystám vytvořit vlastní testovací nástroj. Funkcionalita tohoto nástroje by měla vycházet ze získaných zkušeností s prací s dostupnými nástroji. Vytvořený program by měl podporovat rozhodování při posouzení vhodnosti nasazení síťových zařízení do konkrétních provozních prostředí.
Abstrakt v dalším jazyce: One of the main objectives of this work is to find and compare existing tools or applications which are commonly used for testing the performance of network devices and to analyze their usage in possible testing scenarios. There are also discussed the issues of designing testing scenarios using these tools. This theses continues by performing the tests previously designed and finally links to the sum up capabilites of measuring tools already available. Based on the results and experience gained I am going to build my own testing utility. This application should meet suggested measuring tool requirements and provide suitable results for evaluating the appropriateness of deployment home or office networking devices.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KIV) / Bachelor´s works (DCE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarka_A10B0346P.pdfPlný text práce2,98 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10B0346Phodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce122,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10B0346Pposudek.pdfPosudek oponenta práce243,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10B0346Pobhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce64,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8680

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.