Název: Testování EEG/ERP portálu
Další názvy: Testing of EEG/ERP portal
Autoři: Pokryvka, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Mouček, Roman
Oponent: Ježek, Petr
Datum vydání: 2013
2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8686
Klíčová slova: testování;EEG/ERP portál;jednotkové testy;systémové testy;zátěžové testy;testy použitelnosti
Klíčová slova v dalším jazyce: testing;EEG/ERP portal;unit tests;system tests;load tests;tests of usability
Abstrakt: Práce pojednává o obecné teorii testování a typech testů, se kterými je možné se setkat při testování portálových aplikací. V druhé části se zabává návrhem a následnou implementací testů pro EEG/ERP portál, který slouží pro ukládání a správu dat získaných z EEG/ERP experimentů. Celý portál byl nejprve dekomponován na jednotlivé funkční celky, přičemž pro každý z nich byla vytvořena sada jednotkových a systémových testů ověřující jeho funkčnost. Po otestování jednotlivých částí došlo k testování portálu jako celku za pomoci zátěžových testů a testů použitelnosti. Výsledkem práce je ověření funkčnosti portálu, návrh změn vytvořený na základě výsledků dosažených v testech a ověření, zdali je portál dimenzován na očekávanou zátěž.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the common testing theory and describes various types of tests used in testing of the portal-like applications. The main subject is the proposal and the subsequent implementation of tests for the EEG/ERP Portal, which serves for storing and managing data and metadata gained from the EEG/ERP experiments. The second part describes specific tests for EEG/ERP Portal. After decomposition to the particular components there was developed a set of unit and system tests verifying the functionality of every component. In the second phase of testing are prepared tests of usability and load tests applied on the whole EEG/ERP Portal. In conclusion, there is a list of proposed changes created according to the results obtained in tests. The benefit of this work is verifying the EEG/ERP Portal functionality and discovering the ability of managing the predicted load.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KIV) / Bachelor´s works (DCE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_testovani_EEG-ERP_portalu_A08B0153P.pdfPlný text práce750,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A08B0153Phodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce107,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A08B0153Pposudek.pdfPosudek oponenta práce111,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A08B0153Pobhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce202,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8686

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.