Název: Prezentační vrstva EEG/ERP Portálu
Další názvy: Presentation layer of EEG/ERP Portal
Autoři: Rinkes, Jakub
Vedoucí práce/školitel: Mouček, Roman
Oponent: Ježek, Petr
Datum vydání: 2013
2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8689
Klíčová slova: EEG;ERP;Portál;Wicket;Spring
Klíčová slova v dalším jazyce: EEG;ERP;Portál;Wicket;Spring
Abstrakt: EEG / ERP portál je webová aplikace pro dlouhodobé ukládání a správu elektrofyziologických experimentů. Byl realizován pomocí především následující technologií - Spring MVC a Java Server Pages. Tyto technologie jsou již zastaralé a jejich další rozšíření je složitá. Řešení tohoto problemu je alternativní technologie, Apache Wicket framework, který byl nalezen po analýze současných technologií. Tento framework, který zajišťuje jednoduché rozšíření a funkční zlepšení portálu, byl úspěšně implementován.
Abstrakt v dalším jazyce: The EEG/ERP Portal is a web application for long term storage and management of electrophysiological experiments. It was implemented using mainly the following technologies - Spring MVC and Java Server Pages. These technologies are already outdated and their next extension is complicated. To solve this problem an alternative technology, Apache Wicket framework, was found after analysis of current technologies. This framework, which ensures simple extension and functional improvement of the portal, was successfully implemented.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KIV) / Bachelor´s works (DCE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Jakub_Rinkes_A09B0417P_BC.pdfPlný text práce996,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A09B0417Phodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce94,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A09B0417Pposudek.pdfPosudek oponenta práce88,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A09B0417Pobhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce57,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8689

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.