Název: Monitorovací program sběrnice FOUNDATION Fieldbus
Další názvy: FOUNDATION Fieldbus Monitoring system
Autoři: Šlapa, Martin
Vedoucí práce/školitel: Vavřička, Vlastimil
Oponent: Novotný, Jiří
Datum vydání: 2013
2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8692
Klíčová slova: FOUNDATION Fieldbus;monitorování sběrnice;filtrování rámců;ARM;komunikace na sběrnici;freeRTOS;kódování base64;komunikační modul
Klíčová slova v dalším jazyce: FOUNDATION Fieldbus;monitoring of bus;filtering frames;ARM;communication on bus;freeRTOS;base64 encoding;communication module
Abstrakt: Práce popisuje sběrnici FOUNDATION Fieldbus a možnosti zachytávání její komunikace. Prvním úkolem je navrhnout řídící program v jazyce C pro použitý hardwarový modul. Modul je osazen 32-bitovým mikrokontrolérem EFM32G880 založeným na bázi ARM Cortex-M3. Dále obsahuje obvody pro komunikaci na sběrnici FOUNDATION Fieldbus, RS485 a USB. Hlavním úkolem modulu je přeposílat komunikaci v obou směrech mezi FF a USB. Druhým úkolem je vytvoření programu v jazyce C# pro PC na zachytávaní, zobrazení, filtraci a export dat do souboru přeposlaných z hardwarového modulu.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis describes FOUNDATION fieldbus and options of capturing it's communication. The first task was to develop control program in C language for used hardware module. The module is equipped with a 32-bit microcontroller based on the ARM architecture. The module also contains circuits for communication on the bus. The main task of the module is forwarding communication in both directions between FOUNDATION Fieldbus and USB. The second task was to create a program in C# for the PC for capturing, displaying, filtering and exporting data rerouted from a hardware module. At the end the communication module was tested in an experimental environment, along with the monitoring program.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KIV) / Bachelor´s works (DCE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Martin Slapa.pdfPlný text práce1,71 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A09B0561Phodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce89,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A09B0561Pposudek.pdfPosudek oponenta práce96,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A09B0561Pobhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce63,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8692

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.