Název: Systém správy stravovacího zařízení
Další názvy: Catering facility management system
Autoři: Kacerovský, Michal
Vedoucí práce/školitel: Lipka, Richard
Oponent: Holý, Lukáš
Datum vydání: 2013
2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8696
Klíčová slova: webové aplikace;framework Nette;Ajax;uživatelská rozhraní;stravovací zařízení;systém řízení
Klíčová slova v dalším jazyce: web applications;framework Nette;Ajax;user interfaces;catering facilities;management system
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou systému správy pro stravovací zařízení. Jejím cílem je zanalyzovat současně používanou webovou aplikaci, určit její funkční a programové nedostatky, a posléze na jejich základě zvolit adekvátní technologie a postupy k vytvoření nového, flexibilního a snadno rozšiřitelného systému. Jeden z důležitých aspektů představuje uživatelská přívětivost grafického prostředí a snadná obsluha, která umožní ovládání aplikace i nezkušenému uživateli.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with development of management system for catering facilities. Its main aim is to analyse simultaneously used web application, determine its functional and program weaknesses and on their basis finally choose appropriate technologies and procedures for building new, more flexible and easily extendable system. One of the important aspects is user friendly graphical interface that creates control of the application more comfortable for inexperienced user.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KIV) / Bachelor´s works (DCE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
finalni-bakalarska-prace.pdfPlný text práce9,5 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10B0587Phodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce136,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10B0587Pposudek.pdfPosudek oponenta práce105,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10B0587Pobhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce177,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8696

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.