Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVavřička, Vlastimil
dc.contributor.authorKovářová, Monika
dc.contributor.refereeBokr, Josef
dc.date.accepted2013-06-06
dc.date.accessioned2014-02-06T12:43:58Z
dc.date.available2012-10-15cs
dc.date.available2014-02-06T12:43:58Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-05-10
dc.identifier53851
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/8699
dc.description.abstractTato práce popisuje různé metody kódování stavů pro synchronní konečné stavové automaty. Tyto metody jsou podle náročnosti výpočtu a podle daných pravidel uvedených v textu práce rozděleny do dvou skupin: základní a pokročilé algoritmy. Pokročilé algoritmy jsou dále rozděleny na heuristické a genetické algoritmy. Cílem této práce je porovnat některé metody a určit ty, které nejlépe minimalizují počet součástek potřebných pro obvod. Dále se práce podrobně zabývá algoritmem DAG a zkoumá vliv technologických parametrů na kódování. Metody jsou aplikovány na náhodně vybraných automatech, které mají různý počet vstupů, výstupu a následujících stavů.cs
dc.format49 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectsynchronní automatycs
dc.subjectkódování stavůcs
dc.subjectkódování DAGcs
dc.titleMetody kódování stavů synchronních automatůcs
dc.title.alternativeMethods of coding states of synchronous machinesen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.description.departmentKatedra informatiky a výpočetní technikycs
dc.thesis.degree-programInženýrská informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis paper describes the various methods of coding states for synchronous finite state machines. These methods are divided into two basic groups, according to their computational complexity and given set of rules. These groups are basic and advanced algorithms. Advanced algorithms are further divided into heuristic and genetic algorithm group. The aim of this study is to compare several methods and identify those that best minimize the number of components needed for building the circuit. Further, this work deals with the DAG algorithm and examines the impact of used technological parameters on coding. The methods are applied to set of machines that have different number of inputs, outputs and next states.en
dc.subject.translatedsynchronous finite state machinesen
dc.subject.translatedcoding statesen
dc.subject.translatedDAG algorithmen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Monika_Kovarova_BP.pdfPlný text práce15,24 MBAdobe PDFView/Open
A09B0536Phodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce81,53 kBAdobe PDFView/Open
A09B0536Pposudek.pdfPosudek oponenta práce204,67 kBAdobe PDFView/Open
A09B0536Pobhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce61,55 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8699

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.