Název: Analýza vlastností bankrotního modelu Ohlson
Další názvy: Analysis of Characteristic Features of the Bankruptcy Model Ohlson
Autoři: Kupilík, Ondřej
Vedoucí práce/školitel: Nový, Pavel
Oponent: Ťoupal, Tomáš
Datum vydání: 2013
2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8701
Klíčová slova: bankrotní modely;Ohlson;poměrové ukazatele;logitová regrese
Klíčová slova v dalším jazyce: bankruptcy models;Ohlson;financial ratios;logit analysis
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá analýzou dostupných verzí bankrotního modelu Ohlson a jejich aplikací na firmy z ekonomického prostředí České republiky. Teoretická část zahrnuje přehledovou studii jednotlivých verzí modelu a analýzu použitých poměrových ukazatelů. Praktická část je zaměřena na testování jednotlivých verzí modelu na vybraných českých firmách. Výsledkem praktické části je určení verzí bankrotního modelu Ohlson, které jsou vhodné pro použití v českém ekonomickém prostředí.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis looks to analyze the available versions of the Ohlson Bankruptcy Model and how these versions can be applied to companies of the Czech Republic. The theoretical part includes a summary study of the particular versions of model and the analysis of the financial ratios used in the model. The practical part focuses on testing different versions of the Ohlson Bankruptcy Model on specific Czech companies in order to determine which versions of the model are most suitable for companies from the economic environment of the Czech Republic.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KIV) / Bachelor´s works (DCE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Kupilik.pdfPlný text práce2,89 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PV-Kupilik.pdfPosudek vedoucího práce120,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PO-Kupilik.pdfPosudek oponenta práce168,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
O-Kupilik.pdfPrůběh obhajoby práce32,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8701

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.