Název: Analýza vlastností bankrotního modelu Zmijewski
Další názvy: Analysis of Characteristic Features of Bankruptcy Model Zmijewski
Autoři: Odehnalová, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Nový, Pavel
Oponent: Ťoupal, Tomáš
Datum vydání: 2013
2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8702
Klíčová slova: probit analýza;poměrové ukazatele;Zmijewski;bankrotní modely
Klíčová slova v dalším jazyce: probit analysis;financial ratios;Zmijewski;bankruptcy models
Abstrakt: Práce se zabývá analýzou modelu Zmijewski včetně všech jeho dostupných verzí a jeho aplikací na konkrétní data vybraných společností podnikajících v ČR. V teoretické části je uveden přehled všech modelů Zmijewski včetně popisu používaných poměrových ukazatelů. V praktické části jsou jednotlivé verze modelu aplikovány na reálné hodnoty vybraných společností a je sledován vývoj jimi poskytnutých hodnocení od roku 2003 do roku 2011, který je poté srovnán s vývojem Z?score dle Altmana, Tafflerova modelu, IN05 a Indexu bonity dle Kralicka.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis deals with the analysis of model Zmijewski including its published versions and their application to particular data of chosen companies in Czech Republic. The theoretical part describes the model Zmijewski and its versions including financial ratios used in these models. The practical part contains the application of all versions of model to real values of selected companies and their observations from 2003 to 2011 which are compared to course of Z­?score by Altman, Taffler?s model, IN05 and Index value by Kralicek.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KIV) / Bachelor´s works (DCE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Zmijewski.pdfPlný text práce6,7 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PV-Odehnalova.pdfPosudek vedoucího práce130,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PO-Odehnalova.pdfPosudek oponenta práce158,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
O-Odehnalova.pdfPrůběh obhajoby práce32,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8702

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.