Název: Srovnání prostředí pro modelování SW agentů
Další názvy: Comparison of tools for modeling of software agents
Autoři: Zeman, Vladimír
Vedoucí práce/školitel: Lipka, Richard
Oponent: Pešička, Ladislav
Datum vydání: 2013
2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8703
Klíčová slova: Repast Simphony;MASON;agent;porovnání
Klíčová slova v dalším jazyce: Repast Simphony;MASON;agent;comparison
Abstrakt: Předmětem této práce je srovnat současné nástroje pro modelování softwarových agentů. Představuje jedenáct různých nástrojů a uvádí jejich stručnou charakteristiku. Blíže se zaměřuje na nástroje MASON a Repast Simphony 2.0, které se využívají převážně pro vytváření simulací. Součástí práce jsou i informace o instalaci a základní manuály pro práci s těmito nástroji, resp. pokyny pro vytvoření projektu a spouštění ukázkových simulací.
Abstrakt v dalším jazyce: The object of this work is to compare contemporary tools for modelling software agents. It presents eleven different tools, features their brief characteristics and focuses closer on the tools MASON and Repast Simphony 2.0, which are mainly used for creating simulations. The work also includes information about installation and basic manuals for working with these tools, respectively instructions for creating a project and run the sample simulations.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KIV) / Bachelor´s works (DCE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP-A09B0137K.pdfPlný text práce1,6 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A09B0137Khodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce122,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A09B0137Kposudek.pdfPosudek oponenta práce174,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A09B0137Kobhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce62,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8703

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.