Název: "Vegansexuality" a etika v intimních vztazích.
Další názvy: "Vegansexuality" and ethics in intimate relationships
Autoři: Frčková, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Hrešanová, Ema
Oponent: Hasmanová Marhánková, Jaroslava
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8881
Klíčová slova: sexualita;identita;životní styl;partnerství;vegansexualita
Klíčová slova v dalším jazyce: sexuality;identity;lifestyle;partnership;vegansexualita
Abstrakt: Cílem práce bylo popsat propojení vegetariánství a sexuality. Zaměřila jsem se na konkrétní zkušenosti v partnerských vztazích vegetariánů a veganů. Jaké jsou jejich životy, jak se jejich volba stravování odráží v partnerských vztazích.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of the study was to describe the interconnection of vegetarianism and sexuality. I focused on specific experiences in relationships vegetarians and vegans. What are their lives, how their choice of food is reflected in relationships.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KSS) / Theses (DSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Frckova_DP_final.pdfPlný text práce629,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Frckova dipl posudek_vedouci 2013.docxPosudek vedoucího práce26,16 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Frckova-DP oponent.docPosudek oponenta práce51,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Frckova.JPGPrůběh obhajoby práce267,85 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8881

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.