Title: "Vegansexuality" a etika v intimních vztazích
Other Titles: "Vegansexuality" and ethics in intimate relationships
Authors: Frčková, Lucie
Advisor: Hrešanová, Ema
Referee: Hasmanová Marhánková, Jaroslava
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8881
Keywords: sexualita;identita;životní styl;partnerství;vegansexualita
Keywords in different language: sexuality;identity;lifestyle;partnership;vegansexualita
Abstract: Cílem práce bylo popsat propojení vegetariánství a sexuality. Zaměřila jsem se na konkrétní zkušenosti v partnerských vztazích vegetariánů a veganů. Jaké jsou jejich životy, jak se jejich volba stravování odráží v partnerských vztazích.
Abstract in different language: The aim of the study was to describe the interconnection of vegetarianism and sexuality. I focused on specific experiences in relationships vegetarians and vegans. What are their lives, how their choice of food is reflected in relationships.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Frckova_DP_final.pdfPlný text práce629,51 kBAdobe PDFView/Open
Frckova dipl posudek_vedouci 2013.docxPosudek vedoucího práce26,16 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Frckova-DP oponent.docPosudek oponenta práce51,5 kBMicrosoft WordView/Open
Frckova.JPGPrůběh obhajoby práce267,85 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8881

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.