Název: Vliv prostředí totální instituce na identitu vězeňských dozorců
Další názvy: The influence of the total institution environment on prison wardens identity
Autoři: Dirga, Lukáš
Vedoucí práce/školitel: Hasmanová Marhánková, Jaroslava
Oponent: Sitek, Pavel
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8883
Klíčová slova: Totální instituce;vězení;vězeňští dozorci;identita;etnografie
Klíčová slova v dalším jazyce: Total institution;prison;prison guards;identity;ethnography
Abstrakt: Předmětem předkládané diplomové práce je oblast vězeňství z perspektivy vězeňských dozorců. Pohled specifické skupiny vězeňských dozorců byl v sociologických výzkumech do velké části upozadňován problematice odsouzených. Výzkumným cílem diplomové práce je analýza dopadu vězeňského prostředí na skupinu dozorců a jejich identitu. Teoretické ukotvení tvoří zejména myšlenky kanadského sociologa Ervinga Goffmana, kdy výzkum navazuje na jeho dramaturgický přístup. Dále je to pojetí Michela Foucaulta nahlížející na prostředí vězeňství skrze optiku moci a formování mocenských mechanismů disciplinace. Tento jeho pohled je konfrontován se soudobým pojetím Davida Garlanda, či Freda Alforda. Metodologii projektu tvoří kvalitativní nestrukturované rozhovory s 20-30 vězeňskými dozorci působícími ve vězeňském systému České republiky.
Abstrakt v dalším jazyce: The topic of this thesis is a sphere of prison service from a warden's perspective. The point of view of this social group was in sociological researches greatly oweshadowed by a problems of prisoners. The aim of this text is an analysis of the impact of prison environment on prison guard's identity. On a theoretical level is this research based on Erving Goffamn's concepts (dramaturgical approach and the concept of total institution), Michel Foucault's approach to prison through a lens of power relations, which is confronted with a David Garland's and Fred Alford's perspective. The methodology of this research is based on an ethnographical study of prison guards in the Czech Republic (20-30 qualitative interviews).
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DIRGA_Lukas_DP_2013_Sociologie.pdfPlný text práce545,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dirga-DP vedouci.docPosudek vedoucího práce48,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Dirga_posudek-oponenta.docPosudek oponenta práce44 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Dirga.JPGPrůběh obhajoby práce221,27 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8883

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.