Title: Vliv prostředí totální instituce na identitu vězeňských dozorců
Other Titles: The influence of the total institution environment on prison wardens identity
Authors: Dirga, Lukáš
Advisor: Hasmanová Marhánková, Jaroslava
Referee: Sitek, Pavel
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8883
Keywords: Totální instituce;vězení;vězeňští dozorci;identita;etnografie
Keywords in different language: Total institution;prison;prison guards;identity;ethnography
Abstract: Předmětem předkládané diplomové práce je oblast vězeňství z perspektivy vězeňských dozorců. Pohled specifické skupiny vězeňských dozorců byl v sociologických výzkumech do velké části upozadňován problematice odsouzených. Výzkumným cílem diplomové práce je analýza dopadu vězeňského prostředí na skupinu dozorců a jejich identitu. Teoretické ukotvení tvoří zejména myšlenky kanadského sociologa Ervinga Goffmana, kdy výzkum navazuje na jeho dramaturgický přístup. Dále je to pojetí Michela Foucaulta nahlížející na prostředí vězeňství skrze optiku moci a formování mocenských mechanismů disciplinace. Tento jeho pohled je konfrontován se soudobým pojetím Davida Garlanda, či Freda Alforda. Metodologii projektu tvoří kvalitativní nestrukturované rozhovory s 20-30 vězeňskými dozorci působícími ve vězeňském systému České republiky.
Abstract in different language: The topic of this thesis is a sphere of prison service from a warden's perspective. The point of view of this social group was in sociological researches greatly oweshadowed by a problems of prisoners. The aim of this text is an analysis of the impact of prison environment on prison guard's identity. On a theoretical level is this research based on Erving Goffamn's concepts (dramaturgical approach and the concept of total institution), Michel Foucault's approach to prison through a lens of power relations, which is confronted with a David Garland's and Fred Alford's perspective. The methodology of this research is based on an ethnographical study of prison guards in the Czech Republic (20-30 qualitative interviews).
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIRGA_Lukas_DP_2013_Sociologie.pdfPlný text práce545,11 kBAdobe PDFView/Open
Dirga-DP vedouci.docPosudek vedoucího práce48,5 kBMicrosoft WordView/Open
Dirga_posudek-oponenta.docPosudek oponenta práce44 kBMicrosoft WordView/Open
Dirga.JPGPrůběh obhajoby práce221,27 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8883

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.