Název: Koncept důvěry v sociologické teorii
Další názvy: The Concept of Trust in a Sociological Theory
Autoři: Hovorková, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Váně, Jan
Oponent: Sitek, Pavel
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8885
Klíčová slova: důvěra;Anthony Giddens;Zygmunt Bauman;modernizace;sociální sítě;komunita
Klíčová slova v dalším jazyce: trust;Anthony Giddens;Zygmunt Bauman;modernization;social network;community
Abstrakt: Tato práce se zabývá konceptualizací důvěry v rámci sociologické teorie. Reflektuje zejména přístupy dvou významných sociologů, Anthonyho Giddense a Zygmunta Baumana. Popisuje také proces modernizace, v rámci kterého se důvěra transformovala až do dnešní nejisté podoby. Možným východiskem pro její udržení a promýšlení se jeví koncept sítí či komunit.
Abstrakt v dalším jazyce: This paper deals with the conceptualisation of trust in sociological theory. It reflects in particular the approaches of two significant sociologists Anthony Giddens and Zygmunt Bauman. It also describes the process of modernization, under which was the trust transformed to the present doubtful form. A possible basis for its maintenance or reinforcement seems to be the concept of social networks or communities.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Hovorkova_2013.pdfPlný text práce1,16 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hovorkova (vedouci prace).docPosudek vedoucího práce48 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Hovorkova_posudek-oponenta.docPosudek oponenta práce45 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Hovorkova.JPGPrůběh obhajoby práce216,01 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8885

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.