Title: Pojem družstva
Other Titles: Concept of cooperative
Authors: Pluhař, Jan
Advisor: Dvořák, Tomáš
Referee: Ptáček, Petr
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8903
Keywords: družstvo;vznik;členství;zánik;společnost
Keywords in different language: cooperative;constitution;membership;termination;company
Abstract: Tato práce si bere za své vymezit pojem družstva, a jeho základní aspekty vzhledem k jeho činnosti a organizaci a to od samého počátku vzniku až po zrušení, přiblížit základní principy a fungování družstva, jeho konstituci, řešení některých teoretických problémů družstva a shrnout postavení družstva v kontextu obchodních společností před účinností nových kodexů. Prvních 5 kapitol se věnuje družstvu jako takovému, 4 jsou krátkým exkurzem do společností. Závěr je věnován shrnutí a seznamu pramenů.
Abstract in different language: This work takes for his team to define the term, and its basic aspects of its activities and organization and from the very beginning of it until after the cancellation, in the basic principles and the functioning of cooperatives, its Constitution, solutions to some theoretical problems of the cooperative and to summarize the status of cooperatives in the context of commercial companies before the effect of the new codes. The first 5 chapters devoted to the team as such, 4 are short exkurz to the company. The conclusion is dedicated to a summary and list of sources.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KCP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Jan Pluhar.pdfPlný text práce741,63 kBAdobe PDFView/Open
Pluhar-1.pdfPosudek vedoucího práce1,03 MBAdobe PDFView/Open
Pluhar-2.pdfPosudek oponenta práce1,05 MBAdobe PDFView/Open
Pluhar Jan.pdfPrůběh obhajoby práce323,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8903

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.