Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHanák, Ondřej
dc.contributor.advisorDvořák, Tomáš
dc.contributor.authorVinopal, František
dc.contributor.refereeSigmundová, Michaela
dc.date.accepted2013-08-28
dc.date.accessioned2014-02-06T12:46:06Z-
dc.date.available2011-03-30cs
dc.date.available2014-02-06T12:46:06Z-
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-05-17
dc.identifier48202
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/8905
dc.description.abstractDiplomová práce se věnuje problému zastoupení a jeho nákladům. V úvodu vymezuje právní a ekonomickou podstatu korporace a teoretické aspekty problematiky principal-agent, včetně její kritiky. Dále uvádí obecný nástin správy společnosti, aby v poslední části představila mechanismy řešení problému zastoupení a uvedení výbraných schémata české právní úpravy.cs
dc.format67 s. (112 286 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectkorporacecs
dc.subjectproblém zastoupenícs
dc.subjectteorie zastoupenícs
dc.subjecttransakční náklady.cs
dc.titleProblém zastoupení a jeho nákladycs
dc.title.alternativeThe agency problem and its costsen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.description.departmentKatedra soukromého práva a civilního procesucs
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThis paper deals with the agency problem and its costs. In fist part, it defines the legal and economic nature of the corporation and theoretical aspects of principal-agent issue, including its criticism. Further part brings the basic outline of corporate governance. In final part, it presents the legal mechanisms for mitigating with the agency problem and provides selected schemes of the Czech corporate law.en
dc.subject.translatedagency theoryen
dc.subject.translatedcorporationen
dc.subject.translatedtransaction costsen
dc.subject.translatedprincipal-agent problem.en
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KCP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Problem zastoupeni a jeho naklady.pdfPlný text práce428,61 kBAdobe PDFView/Open
Vinopal-1.pdfPosudek vedoucího práce1,45 MBAdobe PDFView/Open
Vinopal-2.pdfPosudek oponenta práce904,81 kBAdobe PDFView/Open
Vinopal Frantisek.pdfPrůběh obhajoby práce330,49 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8905

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.