Title: Předměty duševního vlastnictví v pracovněprávních vztazích
Other Titles: Objects of intellectual property created in the labor relations
Authors: Kvasničková, Věra
Advisor: Janák, Martin
Referee: Kolaříková, Dana
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8907
Keywords: duševní vlastnictví;autorská práva;průmyslová práva;zaměstnanec;zaměstnavatel
Keywords in different language: intellectual property;copyright;industrial law;employee;employer
Abstract: Cílem této práce bylo zaměřit se na právní úpravu předmětů duševního vlastnictví v pracovněprávních vztazích. V práci byla popsána průmyslová a autorská práva a jejich souvislost s pracovněprávním vztahem. Zmíněna byla i úprava této problematiky v rámci EU.
Abstract in different language: The aim of this work was to focus on the legal regulation of intellectual property objects in labor relations. The work was described industrial and copyrights and their connection with the employment relationship. Reference was also a modification of this issue within the EU.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KCP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Predmety dusevniho vlastnictvi v pracovnepravnich vztazich - Kvasnickova Vera.pdfPlný text práce459,78 kBAdobe PDFView/Open
Kvasnickova-1.pdfPosudek vedoucího práce1,11 MBAdobe PDFView/Open
Kvasnickova-2.pdfPosudek oponenta práce1,42 MBAdobe PDFView/Open
Kvasnickova Vera.pdfPrůběh obhajoby práce386,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8907

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.