Název: Předměty duševního vlastnictví v pracovněprávních vztazích
Další názvy: Objects of intellectual property created in the labor relations
Autoři: Kvasničková, Věra
Vedoucí práce/školitel: Janák, Martin
Oponent: Kolaříková, Dana
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8907
Klíčová slova: duševní vlastnictví;autorská práva;průmyslová práva;zaměstnanec;zaměstnavatel
Klíčová slova v dalším jazyce: intellectual property;copyright;industrial law;employee;employer
Abstrakt: Cílem této práce bylo zaměřit se na právní úpravu předmětů duševního vlastnictví v pracovněprávních vztazích. V práci byla popsána průmyslová a autorská práva a jejich souvislost s pracovněprávním vztahem. Zmíněna byla i úprava této problematiky v rámci EU.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this work was to focus on the legal regulation of intellectual property objects in labor relations. The work was described industrial and copyrights and their connection with the employment relationship. Reference was also a modification of this issue within the EU.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KCP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace - Predmety dusevniho vlastnictvi v pracovnepravnich vztazich - Kvasnickova Vera.pdfPlný text práce459,78 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kvasnickova-1.pdfPosudek vedoucího práce1,11 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kvasnickova-2.pdfPosudek oponenta práce1,42 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kvasnickova Vera.pdfPrůběh obhajoby práce386,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8907

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.