Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLindová, Jana
dc.contributor.authorVaďurová, Petra
dc.contributor.refereeHromada, Miroslav
dc.date.accepted2013-05-24
dc.date.accessioned2014-02-06T12:46:08Z
dc.date.available2011-03-31cs
dc.date.available2014-02-06T12:46:08Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-03-29
dc.identifier48388
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/8908
dc.description.abstractDiplomová práce se komplexně zabývá problematikou práce přesčas a pracovní pohotovosti včetně jejich limitů a odměňování. Úvodní kapitola se věnuje genezi právní úpravy práce přesčas a pracovní pohotovosti, následující kapitoly jsou již zaměřeny na vymezení pojmu práce přesčas, nařízená a dohodnutá práce přesčas a pracovní pohotovost. Následně se práce zabývá odměňováním a limity těchto institutů. V závěru autor zmiňuje i resortní specifika práce přesčas a pracovní pohotovosti.cs
dc.format66 s. (121 362 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectpráce přesčascs
dc.subjectpracovní pohotovostcs
dc.subjectstanovená týdenní pracovní dobacs
dc.subjectmzdacs
dc.subjectplatcs
dc.subjectnáhradní volnocs
dc.subjectodměna za pracovní pohotovostcs
dc.subjectnařízená práce přesčascs
dc.subjectdohodnutá práce přesčascs
dc.titlePráce přesčas a pracovní pohotovost z hlediska odměňování a jejich limitůcs
dc.title.alternativeOvertime and work readiness in terms of remuneration and their limitsen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.description.departmentKatedra soukromého práva a civilního procesucs
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis deals with the complex issue of overtime and work readiness, including their limits and remuneration. The first chapter is devoted to the genesis of the legislation, overtime and work readiness, the following chapters are already focused on the definition of overtime work, mandated and agreed overtime and work readiness. Subsequently, the work deals with the remuneration and limits of these institutes. In conclusion the author mentions the departmental specifics of overtime and work readiness.en
dc.subject.translatedovertimeen
dc.subject.translatedwork readinessen
dc.subject.translatedmaximum weekly working hoursen
dc.subject.translatedwageen
dc.subject.translatedsalaryen
dc.subject.translatedcompensatory timeen
dc.subject.translatedremuneration for work readinessen
dc.subject.translatedmandated overtimeen
dc.subject.translatedagreed overtimeen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KCP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Prace_prescas_a_pracovni_pohotovost_z_hlediska_odmenovani_a_jejich_limitu.pdfPlný text práce541,46 kBAdobe PDFView/Open
Vadurova-1.pdfPosudek vedoucího práce2,13 MBAdobe PDFView/Open
Vadurova-2.pdfPosudek oponenta práce1,26 MBAdobe PDFView/Open
Vadurova Petra.pdfPrůběh obhajoby práce341,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8908

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.