Název: Náhrada škody v návrhu občanského zákoníku.
Další názvy: Indemnity in the draft of Civil Code.
Autoři: Ďurica, Jakub
Vedoucí práce/školitel: Šíma, Alexander
Oponent: Vrabec, Josef
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8909
Klíčová slova: škoda;nový občanský zákoník;náhrada;PETL;ABGB;občanské právo;ušlý zisk;nemajetková újma;majetková újma
Klíčová slova v dalším jazyce: new civil code;damage;compensation;PETL;ABGB;civil law;loss of profits;non-material damage;material damage
Abstrakt: Práce se zabývá popisem současné účinné právní úpravy škody a náhrady škody, vysvětluje základní principy dané úpravy. Dále nabízí srovnaní mezi účinnou úpravou a platnou úpravou přijatou v novém občanském zákoníku zák. č. 89/2012 Sb.Jsou zde uvedeny základní rozdíly a poté konkrétní ustanovení a jejich srovnání. Dále pak krátce zmiňuje srovnání a popis vybraných evropských úprav náhrady škody.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is about actual valid civil idemnity in Czech Republic. At first, there is written about actual idemnity and than about idemnity in the draft of Civil Code. Meantime, draft became current form of Civil Code. Than there is wrtitten short comparation about idemnity in european civil codes.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KCP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova_prace_jakub_durica.pdfPlný text práce1,25 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek vedouciho Durica.pdfPosudek vedoucího práce721,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek oponenta Durica.pdfPosudek oponenta práce826,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba Durica.pdfPrůběh obhajoby práce262,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8909

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.