Title: Náhrada škody v návrhu občanského zákoníku.
Other Titles: Indemnity in the draft of Civil Code.
Authors: Ďurica, Jakub
Advisor: Šíma, Alexander
Referee: Vrabec, Josef
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8909
Keywords: škoda;nový občanský zákoník;náhrada;PETL;ABGB;občanské právo;ušlý zisk;nemajetková újma;majetková újma
Keywords in different language: new civil code;damage;compensation;PETL;ABGB;civil law;loss of profits;non-material damage;material damage
Abstract: Práce se zabývá popisem současné účinné právní úpravy škody a náhrady škody, vysvětluje základní principy dané úpravy. Dále nabízí srovnaní mezi účinnou úpravou a platnou úpravou přijatou v novém občanském zákoníku zák. č. 89/2012 Sb.Jsou zde uvedeny základní rozdíly a poté konkrétní ustanovení a jejich srovnání. Dále pak krátce zmiňuje srovnání a popis vybraných evropských úprav náhrady škody.
Abstract in different language: This thesis is about actual valid civil idemnity in Czech Republic. At first, there is written about actual idemnity and than about idemnity in the draft of Civil Code. Meantime, draft became current form of Civil Code. Than there is wrtitten short comparation about idemnity in european civil codes.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KCP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_jakub_durica.pdfPlný text práce1,25 MBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Durica.pdfPosudek vedoucího práce721,38 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Durica.pdfPosudek oponenta práce826,55 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Durica.pdfPrůběh obhajoby práce262,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8909

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.